Kočárková cesta na Špilberku zkrásní

Další parky v Brně čeká obnova a rekonstrukce. V této již třetí etapě revitalizace městských parků přijde na řadu obnova tzv. Kočárkové cesty na Špilberku a oprava Kapucínských teras. Plán schválili radní města včetně Komplexní regenerace historického centra.

Obě investice by měly odstartovat v letošním roce. Celkové náklady činí zhruba 35 milionů korun, většinu z této částky však pokrývá dotace.

Obnovou kočárkové cesty bude dokončena úprava parku Špilberk. Do rekonstrukce Kočárkové cesty spadají i přilehlé plochy zeleně včetně cest spojujících Velký a Malý Špilberk a rekonstrukce sítě bočních cest na jihozápadní straně kopce. „Celkově se jedná o rekonstrukci území o rozloze 3 ha, z toho bude regenerována zeleň o výměře 2,53 ha, „přiblížil mluvčí magistrátu Pavel Žára.

 

Projekt Kapucínské terasy řeší rekonstrukci a zpřístupnění II. a III. terasy kapucínských zahrad veřejnosti. Bude provedena rekonstrukce chodníků, teras a částí schodišť s nerovnými nebo zborcenými povrchy. V místech vstupů na schodiště a terasy budou doplněny konstrukce a ochranné cihelné plenty zděných zídek a zábradlí. Návštěvníci se mohou těšit i na nový mobiliář, včetně laviček se počítá i s novými odpadkovými koši. 

Realizované revitalizace parků:

Park NKP Špilberk: práce probíhaly mezi léty 2000–2010; finance celkem 126,4 mil. Kč
Park Wilsonův les: 2002–2011; finance celkem 5,2 mil. Kč
Park Tyršův sad: 2000–2002; finance celkem 6,1 mil. Kč
Park Denisovy sady: 2002–2005; finance celkem 53,2 mil. Kč
Park Koliště: práce probíhaly v r. 1998; finance celkem 2,1 mil. Kč
Park Lužánky: 2000–2012; finance celkem 38,7 mil. Kč
Park Koliště (II. etapa): 2012–2013; finance celkem 57,2 mil. Kč

(sak)