Třináct nových strážníků převzalo odznaky

Třináct nových strážníků budou poloviny ledna potkávat lidé v brněnských ulicích. Městská policie čerstvé členy týmu 13. ledna 2014 slavnostně přivítala ve svých řadách a od tohoto dne se jich ujímají vedoucí jednotlivých služeben, pro které je „čerstvá krev" vítanou posilou.

Při slavnostním vyřazení na ředitelství městské policie převzali z rukou ředitele Městské policie Brno služební průkazy a odznaky a uvítali je také další členové vedení. Čtyři nováčci zamíří na Jednotku dopravní, tři na revír Střed, dva se zařadí po bok kolegů ve východní části Brna a po jednom strážníkovi přibude v revírech Bystrc, Pole a Západ. „Slovo „nováček" však není úplně přesné, například Jednotku psovodů doplní jeden strážník, který si přináší šestnáct let zkušeností ze zlínské městské policie," upřesnil mluvčí brněnské policie Jakub Ghanem. I tak je průměrný věk nově přijatých strážníků 29 let. „Přeji vám ve vašem povolání mnoho úspěchů a mějte na paměti, že odvádět kvalitní práci dokáže pouze strážník, který ji vnímá jako své životní poslání," apeloval ředitel JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA.

Strážníci museli absolvovat náročný tříměsíční kurz završený zkouškou odborné způsobilosti, takzvanými licencemi. Před komisí složenou ze zástupců ministerstva vnitra prokazovali znalosti zákona o obecní policii, přestupkového zákona, trestního zákona, zákona o obcích a množství dalších norem. Lektoři je proškolili také ve znalosti brněnských vyhlášek. Jako strážníci-čekatelé prošli střeleckým výcvikem a fyzickou průpravou. Nezbytnou součástí přípravy jsou kurzy sebeobrany a perfektní znalost taktiky zákroku.

Městská policie dává v souvislosti s lednovou změnou organizační struktury, díky které se zvýší počet strážníků v ulicích, příležitost i dalším uchazečům o práci strážníka. Spolehliví, bezúhonní a fyzicky zdatní adepti se mohou průběžně hlásit na personálním oddělení.

(red)