Tržnice hostila více jak 700 expatů z 95 různých zemí

Slovo "expat" se v češtině i v angličtině zaužívalo k popisu zahraničního odborníka, který se za prací přesunul do jiné země. „Brno se snaží expaty přilákat, a také si je udržet, jelikož svými zkušenostmi a znalostmi ve zdejších nadnárodních firmách, na univerzitách či ve školách přispívají k mezinárodnímu rozvoji města," uvádí Markéta Vaňková, primátorka města Brna, která nad akcí převzala záštitu. Jednou ze strategií města k tomu určených je podpora Brno Expat Centra , které zahraničním odborníkům kreativních, manažerských či výzkumných profesí poskytuje informační a konzultační služby, sdružuje anglicky hovořící služby a pořádá odborné vzdělávací akce a networkingová setkání.

Na konci dubna centrum svou práci přesunulo na jednu sobotu do Tržnice (Zelný trh 14), kam pozvalo 70 vystavovatelů z řad zaměstnavatelů, služeb, lékařů, zájmových spolků a škol, aby ukázali, co život v Brně expatům nabízí. Po vzoru holandských, dánských či švýcarských expat center pro brněnské cizince BEC připravil první veletrh. „Chtěli jsme brněnským expatům ukázat širokou škálu příležitostí, které jim Brno nabízí," řekl Jan Kopkáš, výkonný ředitel Centra.

Program obsahoval také 14 odborných přednášek o praktických stránkách života v Brně (kurzech češtiny, pojištění, ubytování, zaměstnání atd.) a 11 workshopů vedených brněnskými neziskovými organizacemi a kluby. Den byl zakončen kulturním programem expat hudebníků a tanečníků. Celkem dorazilo nad 700 návštěvníků, z 95 různých zemích světa. Nejvíce byli zastoupeni cizinci z Indie, Británie, USA, Itálie a Ruska; poté z Rumunska, Ukrajiny, Španělska a Turecka.

Kdo se jednou ocitl na týden na dovolené v zemi, kde nerozuměl jazyku ani kultuře, dokáže si představit, jak náročné by bylo se tam usadit - a řešit nájem bytu, lékaře, školu pro děti, atd. Nejednoho z nás by mnoho takových překážek odradilo. Je proto cílem města cestu k životu v Brně expatům usnadnit, protože jen s nimi se může Brno vyvíjet dál.

* * *
Expatů, tedy cizinců pracujících ve vysoce kvalifikovaných pozicích (ISCO 1-3) řídících pracovníků, specialistů, odborných technických a administrativních pracovníků, je v Brně městě zhruba 8000.

Kromě Slováků je nejčastější národnost Rumunsko, Británie, Bulharsko, Polsko, Řecko, Itálie, Indie, USA, Rusko, Ukrajina, Brazílie.

Brno Expat Centre bylo založeno v roce 2010 jako projekt sdružení Brnopolis s podporou Kanceláře strategie Magistrátu města Brna. V rámci podpory Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje centrum pomáhá propojovat vysoce kvalifikované cizince, kteří svými zkušenostmi a znalostmi přispívají k mezinárodnímu rozvoji města.