Město koupí pro hasiče vybavení za desítky milionů

Už jim slouží hasicí a řezací zařízení, záchranné plavidlo nebo 25 sad dýchacích přístrojů, každá položka zhruba za milion korun. V nejbližších měsících by k nim mělo přibýt mimo jiné pět speciálních vozidel (CAS) v ceně minimálně 7 milionů za jedno. Letos má město Brno v plánu podpořit brněnské profesionální hasiče částkou 46,5 milionu korun, další tři miliony pošle prostřednictvím městských částí dobrovolným jednotkám (JSDH). Pokračování spolupráce s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje přijela tento týden na požární stanici v Lidické ulici osobně projednat primátorka Markéta Vaňková.


Podpora je v posledních letech vyšší. A koncepčnější

Brno dlouhodobě spolupracuje s profesionálními hasiči (HZS JMK). Přestože na práci a vybavení hasičů závisí životy, zdraví a nemalé hodnoty, ve státním rozpočtu není vyčleněn takový objem prostředků, aby bylo možno zajistit veškerou techniku a vybavení vhodné právě pro specifickou aglomeraci typu Brna – s množstvím lidí na relativně malém území, hustou zástavbou, výškovými budovami, ale i vysokým počtem tzv. technických zásahů, jako je vyprošťování z výtahů, otvírání bytů apod.

Do roku 2016 byla podpora města koncipována především formou prostředků na provoz jednotek dobrovolných hasičů (finance byly přiděleny přímo do rozpočtů jednotlivých městských částí, které jsou jejich zřizovateli), každoročními účelovými dotacemi na provoz HZS JMK a podporou různých konkrétních projektů. Situace se změnila, když brněnští zastupitelé v říjnu 2016 schválili Koncepci podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.

Již dříve zakoupené i nové vybavení je majetkem města a je hasičům smluvně zapůjčeno. Nově nastavený systém zaručuje, že městem financované vybavení bude používáno HZS na území města a po vrácení od profesionálních hasičů jej využijí ještě JSDH v Brně.

„Pokračujeme v dlouholeté spolupráci města a hasičského záchranného sboru. Velice si cením práce hasičů, která není jednoduchá a rozhodně si zaslouží naši pozornost. Do budoucna bychom chtěli zajistit sboru podmínky pro další rozvoj, proto letos plánujeme nákup techniky a vybavení za 40 milionů korun," uvedla primátorka města Markéta Vaňková po návštěvě požární stanice v Lidické ulici.

Co a za kolik

Pro roky 2017 a 2018 byl v rozpočtu města naplánován nákup techniky a vybavení v rozsahu 34,4 milionu korun. Aktuálně jsou na soupisu zapůjčených položek prostředky v hodnotě něco přes 6,3 milionu korun (mj. hasicí a řezací zařízení CCS Cobra C330P skid za 1 058 750 Kč, automobil Ford Transit Connect Van za 689 700 Kč, záchranné plavidlo Pioner Multi III za 967 988 Kč, termokamera Draeger UCF 7000 za 241 879 Kč, sada zvedacích vaků Sava za 600 039 Kč nebo 25 setů dýchacích přístrojů IDP Draeger PSS 5000 v celkové hodnotě 1 418 725 Kč). Letošní vyšší rozpočet je způsobený především posunem realizačně vysoce náročných výběrových řízení na speciální vozidla (CAS). Ta by měla být společně s dalšími položkami realizována v letošním roce.

Kromě prostředků na nákup techniky poskytuje město Brno neinvestiční dotaci na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Tuto dotaci ve výši 5 milionů korun schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém dnešním zasedání.

„Velmi si vážíme vstřícného přístupu města Brna, který je podložen Koncepcí podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně. Vícezdrojové financování je pro nás klíčové a podpora města zvyšuje kvalitu našich služeb pro Brňany, ale také návštěvníky jihomoravské metropole," doplnil ředitel HZS JMK Jiří Pelikán.

Požární stanice Lidická 61
- Slavnostní otevření 12. června 1940.
- Centrála profesionálních hasičů v Brně.
- Hasební obvod zahrnuje kromě domů, výškových budov, garáží či škol např. Úrazovou nemocnici, Dětskou nemocnici, Fakultní nemocnici u sv. Anny, Královopolský a Husovický tunel, Teplárny Brno, hrad Špilberk, kostel sv. Tomáše a sv. Jakuba, Moravskou galerii, Technické muzeum, výrobní areály Lachema, Královopolská strojírna, Alstom, PBS, obchodní centra Vaňkovka, Globus, Královo Pole atd.
- Stanice se specializuje na technické zásahy (záchrana z jeskynních komplexů, z výkopů, stabilizace objektů) a záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Sídlí zde lezecké družstvo a stanice zastřešuje službu leteckých záchranářů, kteří slouží v denní dobu na letišti v Tuřanech.

Zdroj: www.firebrno.cz