Také na Silvestra přišli dárci darovat krev

Trávit Silvestra lze jistě různými způsoby, ani v tento den však dárci krve nezapomněli na Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. Poslední den roku 2018 takto oslavilo 63 dárců a 4 z nich dokonce  přišli na odběr poprvé. Odebíralo se ve zkráceném intervalu od 6:30 do 11 hod.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno má s dárci navázanou dlouhodobě velmi dobrou spolupráci, za kterou děkuje i primářka tohoto oddělení MUDr. Hana Lejdarová: „Ráda bych u příležitosti konce roku upřímně poděkovala vám všem, kteří jste darovali krev v Brně a v odběrovém středisku v Třebíči. Léčba transfuzními přípravky je nedílnou součástí moderní medicíny a není nahraditelná žádným alternativním způsobem. Je proto potěšující, že se daří registr dárců krve stále rozšiřovat. Snažíme se neustále pracovat na zlepšení komfortu našich dárců. Od 1. prosince 2018 byl po mnohaletém úsilí spuštěn systém internetového zvaní, který zjednoduší proces objednávání k odběru. Na přelomu roku bychom se také měli dočkat vyzývacího systému, od něhož si slibujeme další organizační zlepšení. Velmi si spolupráce s vámi vážíme. Doufám, že nám zachováte přízeň a budeme se na našich odběrových místech potkávat i nadále."