Elektronické faktury za teplo šetří váš čas

Pokud fandíte moderním technologiím a jste zvyklí většinu daňových dokladů řešit pohodlně a rychle elektronickou cestou, zvažte nahrazení tištěných faktur za teplo těmi elektronickými.

Díky elektronické fakturaci vám mohou daňové doklady z Tepláren Brno pravidelně chodit ve formátu PDF přímo do vaší e-mailové schránky. Faktury jsou opatřeny elektronickým podpisem a splňují veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH, jsou tedy schopné plně nahradit papírovou verzi zasílanou poštou.

Všichni zákazníci Tepláren Brno, kteří mají zájem o tuto službu, mohou využít možnosti udělení souhlasu s elektronickou fakturací prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách tepláren na adrese www.teplarny.cz/e-fakturace. Následující fakturu už naleznete ve své emailové schránce.

Jaké jsou výhody elektronické fakturace?

• fakturu máte k dispozici ihned po vystavení
• společně s Teplárnami Brno šetříte životní prostředí
• zajistíte si snazší manipulaci s dokumentem i jeho snazší archivaci díky elektronické podobě