Revitalizace městských parků na Kolišti je dokončena

Po šestnácti měsících od započetí prací město úspěšně dokončilo projekt „Revitalizace městských parků, II. etapa – park Koliště". Celkové náklady na rekonstrukci parku ve středu města činí zhruba 57 milionů korun, více než polovinu z této částky pokryla dotace z fondů Evropské unie. Investorem bylo statutární město Brno.

Obsahem revitalizace bylo v případě části u rudoarmějce v prvé řadě restaurování celého prostoru pomníku rudoarmějce pod dohledem Odboru památkové péče MMB (jedná se o kulturní památku) včetně bronzové sochy frontového vojína z dílny akademického sochaře Vincence Makovského.

V průběhu rekonstrukce byly při opravě soklu pomníku zjištěny nečekané skutečnosti, kvůli kterým se veškeré práce v únoru 2013 na čtyři měsíce zastavily. Jak se ukázalo, pod pomníkem se nacházel – oproti původní projektové dokumentaci autorského týmu soklu – prázdný podzemní prostor, se kterým se při současné rekonstrukci nepočítalo. Teprve po odstranění svrchní vrstvy dlažby a železobetonové desky se objevila dutina, což vyvolalo nutnost změny v projektové dokumentaci stavby a následný statický průzkum prostoru pod pomníkem. Tím vzrostla i celková cena díla.

Teprve po vyřešení této nečekané komplikace mohly pokračovat úpravy parku. Park získal nový mobiliář a prodělal sadové úpravy včetně výsadby nové aleje jerlínů v obvodovém chodníku před pomníkem. Následovala rovněž úprava chodníků a kamenných zídek.

V červenci 2013 se na své místo vrátila socha rudoarmějce, jež prošla odbornou péčí restaurátorů. Ti odborně ošetřili její dutiny a spoje a také zacelili praskliny, které se na ní objevily. Poté očistili povrch sochy od souvislé vrstvy nánosů či nátěrů. Díky nim se socha uchovala ve velmi dobrém stavu, přestože byla dlouhá desetiletí (od svého odhalení v r. 1955) vystavena znečištěnému brněnskému ovzduší. Restaurátorské opravy sochy stály přibližně dva miliony korun.

Také část u Janáčkova divadla prošla celkovou revitalizací: dřeviny a trávníky byly odborně ošetřeny, provedla se oprava cest a chodník v hlavní trase parku byl nově rozdělen na část pro pěší a část pro cyklisty. Park získal nový mobiliář (lavičky, koše) a vznikly v něm dvě zpevněné plochy – odpočívadla vybavená herními prvky pro děti. Stávající fontánky byly opraveny a v prostoru druhého odpočívadla byla postavena fontánka zcela nová. Opraveny byly také keramické plastiky.

Město Brno celkem investovalo do revitalizací parků za poslední léta více než 280 mil. Kč. Mnohé rekonstrukce byly realizovány za přispění Regionálního operačního programu NUTS II – Jihovýchod. 

(red)

Revitalizované parky:
Park NKP Špilberk: práce probíhaly mezi léty 2000-2010; cena celkem 126,4 mil. Kč
Park Wilsonův les: 2002–2011; cena celkem 5,2 mil. Kč
Park Tyršův sad: 2000–2002; cena celkem 6,1 mil. Kč
Park Denisovy sady: 2002–2005; cena celkem 53, 2 mil. Kč
Park Koliště: práce probíhaly v r. 1998; cena celkem 2,1 mil. Kč
Park Lužánky: 2000–2012; cena celkem 38,7 mil. Kč