Ulička Václava Havla čeká na schválení. S velkým U

Pokud rozhodne Zastupitelstvo města Brna v úterý 10. prosince 2013, bude mít město Brno Uličku Václava Havla, která se nachází pod Petrovem v blízkosti Divadla Husa na Provázku. Nový název schválila už rada města ve středu 27. listopadu 2013. Ta zároveň projednala pojmenování nové ulice v k. ú. Soběšice s názvem „Liesganigova" a souhlasila s použitím nevyužitých názvů ulic Calábkova, Santiniho a Keltská, schválených pro potřeby městské části Líšeň, pro pojmenování nových ulic na území ostatních městských částí statutárního města Brna.

Zastupitelstvo městské části Brno-střed přijalo na svém zasedání letos v říjnu usnesení, ve kterém vyjadřuje svůj souhlas s pojmenováním ulice v katastrálním území Město Brno v blízkosti Divadla Husa na Provázku názvem „ulička Václava Havla". Pracovní skupina pro názvosloví města Brna název předmětné ulice však doporučila s velkým „U" na začátku názvu, neboť slovo ulice nebo ulička se dle platných pravidel českého jazyka objevuje jen velmi zřídka jako součást názvů ulic a pojmenování Ulička Václava Havla je originální. Jedná se o jednu z nejmenších ulic v Brně, která nese jméno po jednom z „největších" a nejznámějších Čechů na přelomu století. Název Ulička Václava Havla je tedy symbolem, nejen pouhým uličním názvem.

Další nová ulice ponese jméno po Josefu Liesganigovi, významném astronomovi, teologovi a kartografovi. Stal se prvním geodetem u nás, který použil metodu triangulace. K určení délky jednoho poledníkového stupně na poledníku procházejícím Vídní použil řetězec 22 trojúhelníků. Počátečním bodem řetězce zvolil střed věže kaple sv. Kříže na Ostré horce na území Soběšic, čímž vznikl první trigonometrický bod na českém území.

(red)