Na Černovickou terasu míří firma Amazon

Na brněnskou Černovickou terasu míří americká firma zabývající se internetovým obchodem, společnost Amazon. Představitelé společnosti jednali o svých záměrech v České republice a ve městě Brně v minulých měsících s představiteli města Brna – s primátorem Romanem Onderkou a náměstkem primátora Oliverem Pospíšilem. Naposledy se obě strany setkaly v minulém týdnu. Firma Amazon si vybrala jako jednu z investic v České republice právě brněnskou průmyslovou zónu, kde hodlá v příštím roce zřídit jedno ze svých distribučních míst pro zákazníky z celé Evropy. V Praze a v Brně by tak mělo vzniknout až 4000 pracovních míst a dále několik tisíc sezónních pracovních příležitostí.

„Brněnská průmyslová zóna je v rámci České republiky hodnocena velice úspěšně a snahou města je i nadále podpora firem a investic v Brně. S firmou Amazon dlouhodobě jednáme a výsledkem by mohl být pro město Brno příchod silného hráče v oblasti internetového obchodu a nový zaměstnavatel, čehož si v rámci našeho města nejvíce cením. Péče o investory je prvořadým úkolem každé samosprávy a v Brně, kde jsou univerzity a výzkumné instituce, to platí v každém případě. Víme, že když zde budou investovat firmy, budou zaměstnávat i naše lidi. Firma Amazon by toho mohla být jen dalším příkladem," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

„S jednotlivými firmami a investory se snažíme komunikovat a mohu konstatovat, že se nám postupně daří zaplnit veškerý pozemkový potenciál, který zde existuje. Firma Amazon má v plánu zabrat jedny z posledních volných pozemků na Černovické terase, která patřila a patří v rámci průmyslových zón v ČR mezi nejlepší. Tím angažovanost města nekončí, ba naopak, budeme a jsme s jednotlivými investory v kontaktu i nadále," uvedl náměstek primátora Oliver Pospíšil.

Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa patří stále mezi jednu z nejlepších průmyslových zón v České republice a své pevné postavení si udržela i přes nedávnou ekonomickou krizi. Svědčí o tom i její rozloha cca 200 hektarů, které jsou plně obsazené nebo smluvně zadané. Zahraničním i tuzemským investorům se dále podařilo udržet i vysokou zaměstnanost, a to i přesto, že ve srovnání s rokem 2011 pracovalo na terase v roce 2012 o dvě stě pracovníků méně, tedy 7000. Nicméně i tak je to o 1 759 pracovníků více než v roce 2010.

Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa je nejvýznamnějším městským rozvojovým projektem a zároveň patří mezi nejvýznamnější průmyslové zóny České republiky, o čemž svědčí fakt, že v soutěži „Průmyslová zóna roku", kterou vyhlašuje pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice (AFI) a partnery projektu „Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic v České republice", byla vyhodnocena za rok 2004 jako průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem a v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2008 byla oceněna druhým místem. Černovická terasa má rozlohu cca 180 ha (s komunikacemi cca 200 ha). Svou polohou s relativně přímým napojením na dálnici D1, železniční trať Brno–Vlárský průsmyk, plánovanou jako vysokorychlostní trať Brno–Přerov, a mezinárodní letiště Brno-Tuřany splňuje předpoklady pro umístění zahraničních investic formou výstavby na zelené louce.

(mmb)