Brno zavede kompostéry pro občany

Město Brno plánuje rozmístit na svém území přes tři tisíce kompostérů určených na biologicky rozložitelný odpad. Konkrétně jde o 3000 individuálních a 120 komunitních kompostérů. Projekt rovněž počítá s proškolením až 400 osob v technice kompostování. Cílem města je snížit ve směsném komunálním odpadu podíl biologicky rozložitelných složek, které se hodí k domácímu kompostování.

Rada města Brna schválila ve středu 23. října 2013 smlouvu o první dodávce 500 ks plastových zelených kompostérů typu K 400 o objemu 400 litrů a 30 ks plastových zelených kompostérů typu Thermo King 900 o objemu 900 litrů. Termín dodání je prosinec 2013, celková cena činí 857 tis. Kč.

Současně město Brno připravuje finanční podporu pro zájemce o kompostéry, a to tak, že převezme 50 % finančních nákladů. Dotace města na individuální kompostér činí 788,- Kč, na komunitní kompostér 955,- Kč.

Snaha města Brna vychází z mezinárodního projektu MINIWASTE, který byl realizován v období 2009 až 2012 v městské části Brno-Žebětín, kdy byly do nemovitostí přidělovány zdarma plastové kompostéry. Projekt MINIWASTE byl dotován z fondů Evropské unie. V rámci udržitelnosti projektu MINIWASTE má statutární město Brno do 5 let po ukončení projektu rozmístit na svém území 3000 individuálních kompostérů (kompostéry k rodinným domům, rekreačním nemovitostem) a 120 komunitních kompostérů (kompostéry k bytovým domům) a vyškolit 400 osob v technice kompostování.

(mmb)