Rozsáhlejší rekonstrukce a opravy tramvajových tratí skončily

Naším cílem je samozřejmě kvalitní a rychlá doprava po městě Brně a k jejímu zajištění přispívá i údržba tramvajových tratí, do níž jsou vkládány nemalé prostředky. Prázdniny jsou dávno za námi, je tedy možné ohlédnout se a zhodnotit, co všechno se v tomto směru podařilo zvládnout. Letošní léto bylo na nejrůznější výluky opravdu bohaté, samozřejmě ne všechny byly z důvodu oprav prováděných DPMB. Podívejme se však nyní na tyto záležitosti z pohledu našich stavebních investic:

  • Od 13.7. do 12.8. se pracovalo v ulici Vídeňské, zde došlo k obměně opotřebených výměnových dílů, stavěcí skříně, konstrukce výhybky, konstrukce křížení a dilatačního zařízení. Dále se uskutečnila střední oprava tramvajové trati v úseku Poříčí – Polní a střední oprava tramvajové trati mezi Vojtovou a Celní. Výše investic dosáhla částky 17 mil. Kč.
  • Na tuto akci navázala výluka v Modřicích od 22.7. do 18.8., kde proběhla na asi 800 metrů dlouhém úseku dvoukolejné tratě rekonstrukce v celkové hodnotě 20,5 mil. Kč.
  • Na komárovské trati se uskutečnila od 12. do 31. srpna rekonstrukce tramvajové tratě od zastávky Konopná po smyčku Komárov. Jednalo se o přibližně 440 metrů dlouhý úsek dvoukolejné tratě a práce stály okolo 17 mil. Kč. Práce pokračovaly na Dornychu ve dnech 20. – 25. srpna, kde proběhla výměna kolejnic od Křenové po Úzkou a ještě za zastávkou Kovářská směr Komárov. Tato akce stála „jen" 4 mil. Kč.
  • V ulici Veveří probíhala od 1. srpna do poloviny září střední oprava tramvajové trati v úseku Veveří 13 – Nerudova. Opravil se dvoukolejný úsek tratě, práce probíhaly v koordinaci s Brněnskými komunikacemi (předjízdné pruhy vozovky). Tato investice si vyžádala částku 9 mil. Kč.
  • Z kratších, ale neméně důležitých akcí, uveďme v našem přehledu aspoň rekonstrukce na několika místech tratě Křenová – Juliánov od 5. do 7. července nebo výměnu kolejnic a oblouků v křižovatkách Údolní – Úvoz a Úvoz – Pekařská ve dnech 17.-18. srpna.

Všechny tyto stavební akce si pochopitelně vyžádaly i zásahy do organizace dopravy, bylo nutno přestupovat a použít náhradní dopravu. Věříme, že jako cestující jste přijali tato nezbytná opatření s porozuměním a děkujeme za vaši trpělivost.

(vm, jp + red)