Na hlavním nádraží bude čistěji. Přibudou i nové veřejné toalety

Město Brno se společně s městskou policií, městskou částí Brno-střed a dalšími institucemi od srpna intenzivněji věnuje problematickému prostranství před brněnským hlavním nádražím. Již od září zde byl navýšen počet kontrol ze strany městské a státní policie. Na tento první krok nyní navazuje nová koncepce údržby čistoty, kterou po dohodě s městem Brnem navrhla městská část Brno-střed. Na úklid, který nyní několikrát denně provádí úklidová firma spolu s lidmi zapojenými do veřejně prospěšných prací, naváže i intenzivnější úklid v nočních, respektive brzkých ranních hodinách.

Primátor Petr Vokřál a ředitel Městské policie Brno Bohumil Šimek iniciovali v polovině srpna společné jednání mezi organizacemi a firmami, které se o toto prostranství starají. „Dosavadní přístup, kdy se každá z institucí starala o svoji část tohoto prostoru, přinášel jen dílčí úspěchy. Je nutné koordinovat kroky v rámci všech dotčených organizací, a to takovým způsobem, který aktuálně reaguje na požadavky a potřeby dané oblasti," upřesnil primátor města Brna Petr Vokřál.

Jedním z bodů společné dohody bylo pověření městské části Brno-střed vypracovat plán úklidu přednádražního prostoru, který podá ucelený přehled o všech činnostech potřebných k zajištění čistoty komunikačních prostor v průběhu celého dne. Tuto koncepci právě schválila Rada města Brna. A doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit související transfery z rozpočtu města Brna do rozpočtu městské části.

Schválená „Koncepce údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně 7 dnů v týdnu" počítá s úklidem průběžně během celého dne, a to nezávisle na ročním období či pracovních nebo nepracovních dnech. Průběžné čištění bude probíhat mokrou i suchou cestou, horkou párou i strojní technikou a počítá i s okamžitým úklidem v případě potřeby. K lepšímu by se situace měla obrátit už počátkem prosince. Na úklid bude z rozpočtu statutárního města Brna vyčleněno 13 milionů korun. S uvedeným záměrem zvýšení komfortnosti přednádražního prostoru úzce souvisí i obměna kovových laviček umožňující snadný a častý úklid a nejsou vhodné k ležení. Náklady na tuto obměnu budou činit 1,1 milionů korun.
Schválená koncepce nereflektuje pouze potřebu čistoty v dané oblasti, ale reaguje také na nedostatek veřejných toalet v dané oblasti. Nové veřejné toalety vzniknou v prostorách v bytovém domě Nádražní 4, přístup na toalety bude bezbariérový a na místě bude k dispozici také přebalovací pult. Provoz této služby je plánován jako 24 hodinový s nepřetržitým dohledem a zajištěním úklidové služby. Zejména v nočních hodinách by byla zajištěna i pravidelná kontrola městské policie. Přepokládané náklady na zřízení veřejných toalet činí zhruba 4,3 milionů korun. Roční provozní náklady byly odhadnuty na cca 1,3 milionů korun.

Údržbu prostoru před brněnským hlavním nádražím komplikují především složité majetkoprávní vztahy. Kvůli nim jsou kompetence rozděleny mezi město Brno, městskou část Brno-střed, Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace, České dráhy i soukromou společnost, která má od roku 2008 v pronájmu budovu hlavního nádraží a řadu okolních pozemků. Některá místa u vlakového nádraží i u autobusového nádraží na Benešově ulici jsou bohužel i nadále blokována vleklými soudními spory. „Stále například čekáme na soudní potvrzení toho, že podchod pod nádražím je majetkem města Brna, abychom ho mohli kultivovat," doplnil primátor Petr Vokřál.

(red)