Jedničkou pro Národní divadlo Brno bude Martin Glaser

V pátek 20. září 2013 proběhlo další kolo jednání výběrové komise v rámci výběrového řízení na funkci ředitele Národního divadla Brno.

„Do 2. kola uzavřeného výběrového řízení postoupil Tomáš Froyda, ředitel Divadla Alfa Plzeň, a Martin Glaser, umělecký šéf Jihočeského divadla. Výběrová komise se po dlouhém jednání rozhodla doporučit Radě města Brna na funkci ředitele Národního divadla Brno kandidáty v pořadí: 1. Martin Glaser, 2. Tomáš Froyda. Rád bych poděkoval oběma kandidátům za jejich účast a současně ocenil jejich vysokou profesionalitu," uvedl ke stanovisku komise její předseda a primátor města Brna Roman Onderka.

Výběrová komise jednala ve složení Roman Onderka (primátor města Brna), Jana Bohuňovská (náměstkyně primátora města Brna), Naděžda Křemečková (předsedkyně dozorčí rady Národního divadla Brno), Stanislav Michalík (předseda Komise RMB pro kulturu), Jan Burian (ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni), Jiří Šesták (ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích), Ivo Medek (rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně), Josef Herman (kritik, redaktor Divadelních novin), David Mareček (generální ředitel České filharmonie), Václav Cejpek (prorektor JAMU), Viera Rusinková (vedoucí Odboru kultury MMB)

Stanovisko výběrové komise projedná Rada města Brna na své schůzi dne 25. září 2013. Předpokládaný termín nástupu do funkce bude součástí jednání.

(mmb)