Cyklisté projedou Brnem bezpečněji a pohodlněji

Vyznavači cyklistiky se mohou radovat. Od 16. září se v Brně dočkají další cyklotrasy, která povede frekventovanou ulicí Kounicova: v délce zhruba jednoho kilometru tu bude nyní vyhrazený obousměrný pruh pro kola. Náklady dosáhly výše 600 tisíc korun.

„Vyznačení cyklopruhů na ulici Kounicova je jedním z významných opatření pro cyklisty, která se nám tento rok podařilo realizovat. Věřím, že tato cyklotrasa v blízkosti centra města a vysokých škol bude cyklisty hojně využívána, umožní jejich bezpečnější a pohodlnější pohyb a zároveň zvýší ohleduplnost řidičů k ostatním účastníkům silničního provozu," řekl první náměstek primátora Robert Kotzian.

Oblíbenost kola pro cesty po městě v posledních letech mírně stoupá, neboť kolo se stává vhodnou alternativou nejen pro Brňany, ale ve velké míře i pro vysokoškolské studenty, kterých je v Brně více než 80 tisíc. Město se na tuto poptávku snaží reagovat adekvátní podporou cyklistické dopravy, která spočívá zejména v systému organizačních opatření pro podporu cyklistické dopravy na stávajících komunikacích. V souběhu s tím jsou připravována také stavební opatření, která upraví a doplní dopravní infrastrukturu do podoby, která bude pro cyklistickou dopravu vstřícnější než současný stav.

Na realizaci cykloopatření spočívající v úpravě dopravního značení byla z rozpočtu města Brna vyčleněna pro rok 2013 částka 5,2 mil. Kč. V letních měsících 2013 byla v souvislosti s opravou povrchů vozovky na ulici Úvoz upravena organizace dopravy v dotčeném úseku doplněním vyhrazeného jízdního pruhu o cyklisty včetně přemístění k pravému okraji vozovky. Byla zavedena opatření pro snazší průjezd cyklistů křižovatkou Husova x Besední x Údolní. Jízda cyklistů v protisměru byla umožněna v ulicích Mahenova, Opletalova, Desátková, Ponávka, Lazaretní, Klíny a Hrnčířská.

Projektově připravena a zveřejněna na úřední desce již byla opatření pro cyklisty v ulicích Jaselská, Mlýnská, Gorkého, Rumiště, Haasova, Vodova, Vohnoutova a Mánesova, která budou vyznačena v nejbližších vhodných termínech.

(red)