Sbírka na pomoc po povodních skončila

Dnem 31. srpna 2013 skončila veřejná sbírka města Brna na pomoc obcím postiženým nedávnými povodněmi. Konečný stav bankovního konta činí 231 000 korun.

Návrh, jak výtěžek využít a kam vybrané peníze poputují, projednají brněnští zastupitelé na svém zasedání dne 1. října 2013.

Konání veřejné sbírky ke zmírnění následků způsobených povodněmi roku 2013 schválila Rada města Brna 12. června 2013. Sbírka se konala v období od 17. června 2013 do 31. srpna 2013. Výše jednotlivých příspěvků se pohybovala v rozmezí od 200 Kč do 50 tisíc korun.

V červnu 2013 zaslalo město Brno jeden milion korun jako finanční dar obci Zálezlice, která patřila mezi jednu z nejvíce postižených oblastí letošních povodní. Finanční dar převzal na základě smlouvy starosta obce Zálezlice Jiří Čížek.

Předkladateli návrhu na sbírku byli primátor města Brna Roman Onderka a člen rady města a starosta MČ Brno-střed Libor Šťástka.

(red)