Klavír na nádvoří – šance pro hudbu

Zkusit své hudební nadání a zahrát si na piano na veřejném prostoru mohou nyní také obyvatelé a návštěvníci Brna. Brno se tak připojuje k Praze, kde od začátku srpna mohou zájemci hrát na piano celkem na šesti veřejných místech.

Klavír bude v Brně umístěn na nádvoří domu pánů z Kunštátu od 29. srpna odpoledne až do konce září. Projekt umístění klavírů na veřejných prostranstvích inicioval pražský kavárník Ondřej Kobza. Kolemjdoucí by podle jeho záměru měla hudba v ulicích inspirovat k využití veřejného prostoru a samozřejmě k potěšení smyslů. Možnost zahrát si na piano venku na ulici dával pravidelně několik let před svými podniky. Velký ohlas ho následně přivedl k myšlence rozšířit akci do ulic měst.

„Brno je město hravé, tvůrčí a muzikální, proto jsem přesvědčen, že piano na ulici tu najde mnoho nadšených příznivců a hudebních improvizátorů. Jako vhodný a zároveň bezpečný prostor pro tuto akci jsme nabídli prostranství nádvoří Domu pánů z Kunštátu, které se tak na sklonku léta dočká velmi zajímavého oživení," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

(mmb)