Diplomanti obsadili Dům pánů z Kunštátu

DUCH00128. 06. –27. 07. 2013
Dům pánů z Kunštátu

Diplomové práce dvaceti osmi absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly v roce 2013 v patnácti ateliérech školy, představuje nová výstava s výstižným názvem Diplomanti FaVU v Domě pánů z Kunštátu

Každoročně pořádané výstavy diplomantů FaVU VUT v Brně představují vždy práce absolventů magisterského stupně studia. V posledních dvou letech se výstavy konají v prostorách Domu pánů z Kunštátu Domu umění města Brna, čímž pokračujeme v tradici pořádání absolventských přehlídek v těchto reprezentativních výstavních prostorách a prohlubujeme spolupráci s touto významnou středoevropskou kulturní institucí.

„Výstava diplomantů je proLOR011 studenty vždy slavnostní událostí završující studium. Je to ovšem nejen přehlídka obhájených prací a konfrontace autorských studentských přístupů, ale také prezentace pedagogických výkonů a celé fakulty," uvedl Tomáš Ruller, kurátor výstavy.

V Domě pánů z Kunštátu jsou k vidění práce všech letošních absolventů, tedy nejen ty s hodnocením vynikající, ale i ty, které byly klasifikovány hůře. Prezentováno je všech sedm studijních oborů – od klasických (sochařství, malířství, grafika) přes nové (video-multimédia-performance a konceptuální tendence) až po design (produktový i grafický). „Výstava diplomantů je řez v procesu, průzkum ve vývoji, sonda naznačující stav. Její přirozenou součástí je klást si otázky, vést diskuse, otevírat další možnosti sebereflexe. Je skvělé, že je přitom nač se dívat, o čem přemýšlet, co zažívat!" doplnil Ruller.

KRH009Šestileté studium FaVU VUT v Brně probíhá ve dvou stupních, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském. Absolventi získávají titul BcA. a MgA. Vedle bakalářského a návazného magisterského programu realizuje FaVU také magisterské studium v anglickém jazyce a doktorské studium v oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz. V roce 2012 se FaVU VUT v Brně stala jedinou fakultou, která na základě akreditace udělené MŠMT ČR provádí habilitační řízení v oboru Výtvarná tvorba. 

Vystavující autoři: Ján Arendárik, Tomáš Duchek, Alena Fajstová, Eliška Fialová, Marta Fišerová, Kristýna Fuksová, Jakub Horský, Jan Jáchim, Petr Kachtík, Dita Klicnarová, Ondřej Kotrč, Adam Krhánek, Michal Kříž, Vladimír Kudělka, Petr Lorenz, Monika Lysá, Mojmír Měchura, Hana Němečková, Viktor Paluš, Petra Pechánková, Andrej Shulha, Kateřina Soudková, Eva Škrovinová, David Vašina, Filip Velehradský, Eva Veselá, Klára Volková, Jana Zimčíková

Text: red, foto: Michaela Dvořáková

 KRI003