V Domě umění se bude přednášet a diskutovat

Schránka0122. 10. 2014 v 18:00
Dům umění města Brna

Zajímavou přednášku s následnou diskusí tematicky sladěnou s výstavou Důstojnost lidstva připravil pro zájemce Dům umění v Brně. Přednášet a diskutovat budou Ondřej Lánský a Tomáš Tožička – začátek je ve středu 22. října v 18 hodin na Malinovského náměstí 2. PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. se ve své práci soustředí na rozvíjení kritické teorie soudobé společnosti. Ve svých analýzách se zaměřuje jednak na civilizační analýzy sdílených morálních systémů (např. spravedlnosti), a dále na postkoloniální zkoumání role otroctví při formování kapitalismu a proměn práce v pozdním/současném kapitalismu. Jeho výzkum se pohybuje v poli postkoloniálního myšlení, sociální filosofie a sociální teorie.

Působí v Centru globálních studií Akademie věd ČR a UK v Praze a vede katedru filosofie na Technické univerzitě v Liberci. Mgr. Tomáš Tožička vystudoval po revoluci teologii, dlouhodobě se věnuje rozvojové pomoci chudým zemím třetího světa. Absolvoval několik misí v Africe, je jedním z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě – jeho tématem jsou chudé regiony i u nás.¨

Před diskuzí je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka výstavy Důstojnost lidstva... s kurátorkami Janou Vránovou a Terezií Petiškovou. Začátek v 17.00. (red)

Ondřej Lánský: Důstojnost lidstva a člověka - otevřený projekt, anebo jistý plán?

Je směr dějin nějakým způsobem dán a stačí jej nahlédnout a následovat, anebo jsou dějiny otevřeným polem pro lidské jednání a nic není zaručeno? Z čeho pak čerpáme jistotu o našem jednání? Není třeba věnovat pozornost každé tendenci, která se ve společnosti projeví? Není nutné se v souvislosti s důstojností člověka a lidstva jako projektem zamyslet nad důsledky prekarizace práce, migrace či fungování globálního kapitalismu? Neohrožují tyto totalizující fenomény hodnotu lidské důstojnosti podobně jako válka? Přednáška se zaměří na mapování právě těchto otázek.

Tomáš Tožička: Pokrok, důstojnost a volný čas

Pozitivní utopické vize představovaly pokrok jako uvolnění člověka z otrocké dřiny. Tím měli lidé získat více volného času k rozvíjení osobních zájmů a plodné tvořivosti, ke vzájemné komunikaci a spolupráci, k posilování vztahů a zábavě. Měla se tak otevřít možnost důstojného života pro všechny obyvatele planety. Dnes ovšem vede obrovský technologický pokrok především k obohacení hrstky jedinců, k nadměrnému plýtvání a vyloučení obrovské masy lidí z tvořivé práce. Je na čase se ptát, jak současná míra technologického rozvoje a správa společnosti mohou zajistit důstojný život pro všechny. A zda je to vůbec v daném rámci možné.