Výstava připomene historii hvězdárny a planetária

2014 poslední 2 sdo 14. 11. 2014
Urban centrum

60 let Hvězdárny a planetária Brno je název výstavy, kterou připravilo Urban centrum (Mečova 5) ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou k 60. výročí jejího založení. Výstava představuje prostřednictvím textů, unikátních fotografií a videodokumentací vývoj hvězdárny od jejího založení až po současnost. Díky celkové rekonstrukci hvězdárna změnila nejen svou vizuální podobu, za kterou získala významná ocenění, ale především se přeměnila v moderní multimediální centrum 21. století zabývající se astronomií, ale i dalšími vědami, a to především z oblasti neživé přírody.

V současnosti se Hvězdárna a planetárium Brno řadí mezi nejatraktivnější instituce svého druhu v České republice a u příležitosti jejího kulatého výročí stojí zato si připomenout nejen významné mezníky jejího vývoje, ale především její dnešní podobu.

Výstava potrvá do 14. listopadu a pro všechny příchozí je vstup volný.

(red)