Kruhy na vodě víří hladinu řemeslného designu

MG 412. 7. –18. 8. 2013, vernisáž 11. 7. 2013 v 17 hodin
Moravská galerie v Brně

Nový výstavní prostor Moravské galerie v Brně Knihovní sál v Místodržitelském paláci přes prázdniny hostí soutěžní práce projektu Kruhy na vodě, který pořádá Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) ve spolupráci s Ministerstvem kultury Slovenské republiky. Výstava představí 190 soutěžních prací od 181 autorů (jednotlivců i kolektivu), kteří se přihlásili do 7. ročníku mezinárodního soutěže řemeslného designu Kruhy na vodě. Vstup volný.

„Soutěž má za cíl vytvořit platformu pro tvořivou konfrontaci autorů, inspirujících se ve své tvorběMG Kruhy 2 tradiční výrobou a lidovým umění. Je určená pro designéry, výtvarníky, řemeslníky i výrobce a studenty vysokých a středních odborných škol a ostatních tvůrců, hlásících se k designu inspirovaném řemeslem. Jsme přesvědčeni, že tak, jako je tradiční řemeslná výroba nevysychající studnicí inspirace pro současné umění, je řemeslný design hybnou silou inovací pro oblast lidové umělecké výroby,"" uvedla ředitelka ÚĽUV-u Dana Kľučárová.

Soutěž, kterou organizuje ÚĽUV od roku 2000 a koná se jednou za dva roky, je otevřená autorům ze Slovenska, Čech, Moravy a Polska. Do letošníhoMG kruhy sedmého ročníku se přihlásilo 181 autorů se 190 pracemi. Pětičlenná mezinárodní porota udělila 14 cen, spojených s finanční odměnou, a 9 čestných uznání nejlepším pracím ve všech soutěžních kategoriích. Do soutěže mohou být přihlášena jen nová díla užitého umění, uměleckého řemesla a designu, která jsou přímo nebo zprostředkovaně inspirovaná tradiční výrobou a lidovým uměním.

Soutěž má pět kategorií; čtyři soutěžní zachovávají přirozené členění materiálů používaných v minulosti — kov, dřevo, textil, keramika. Pátá — volná kategorie — není omezena materiálem a dává prostor pro experiment.

Kruhy na vodě jsou současně pro návštěvníky příležitostí seznámit se s novým výstavním prostorem, který skýtá Místodržitelský palác.
Knihovní sál je bývalá augustiniánská klášterní knihovna, nacházející se MG 3v 1. patře Místodržitelského paláce. Vznikl v rámci barokní přestavby a novostavby kláštera augustiniánů eremitů při kostele sv. Tomáše v Brně v letech 1732 – 1750 za spoluúčasti architektů Mořice Grimma a jeho syna Františka Antonína. Stavebně byl dokončen v roce 1742, do roku 1749 pak probíhala jeho umělecká výzdoba, na které se podíleli malíř Josef Tadeáš Rotter (vytvořil dnes nedochovanou nástropní freskovou výmalbu knihovny), sochař Josef Leonard Weber, jenž současně pracoval i na postavách moravských markrabat Jana Jindřicha a Jošta pro portál dnešního Místodržitelského paláce, a řezbář Bernard Stettner, který v klášteře působil jako laický bratr.

Text: red, foto: archív MG

======================================================

Výsledky soutěže Kruhy na vodě 2012

SEKCE A /výrobci, designéři, výtvarníci, studenti, vysokých škol/

Kategorie KOV

1. místo: Andrea Ďurianová — kolekce šperků "Vtáčikovia"

2. místo: Martin Záhumenský Lampa — "TRADITIONAL HYBRIDITY", noční a konferenční stolek

3. místo: Jozef Vacula - Blanciare / otvíráky na láhve

Čestné uznání: Silvia Bartová — brože "BODLIAKY"

Kategorie DŘEVO

1. místo: neudělené

2. místo: Wanda Valihrachová — "PASSBASS"

2. místo: Eliška Dudová — Kolíska

3. místo: Denisa Lukáčová — křeslo LEŇOŠKA

Uznání:

Tomáš Brichta — Kytarové violoncello "VÁŽKA"

Zdeněk Hogh — kolekce "Píšťalky na sbližování dětí a dospělých" — "Červená trojpíšťala"

Lucia Šupolová — Včelí úl

Silvia Bárdová — Skříňky Kurník&Holubník

Kategorie TEXTIL:

1. místo: Judit Simon — 3 kolekce z plstě

2. místo: neudělené

3. místo: Lucia Krchová — Paličkovaný šperk

Uznání:

Lucia Mlynčeková — Slovenská lidová výšivka 21. století

Ľubica Poncik — "FOLK TATTOO"

Kategorie KERAMIKA: neudělena žádná cena

Volná kategorie:

1. místo: Matúš Opálka — Stolík inspirovaný výšivkou

2. místo: Natália Hoosová — Židovský svícen MENORAH

3. místo: neudělené

Uznání: Miloslav Jaroš — "€Ú - NIATSKA PASOVAČKA"

SEKCE B /studenti středních škol s uměleckých zaměřením/

1. místo: Emil Softič — Houpací lehátko

2. místo: Barbora Tatárková — Stavebnice

3. místo: Tereza Cútová — Recyklovaný šperk

Uznání: Martin Babic — Věšák "Tree-Hanger"