Západní křídlo Špilberka představuje dílo Vladimíry Sedlákové

Sedláková  010-foto Milos Strnad20. 6. – 18. 8. 2013
Muzeum města Brna

Seznámit se podrobně s dílem brněnské výtvarnice Vladimíry Sedlákové mohou až do 18.srpna návštěvníci hradu Špilberk. Výstavu připravilo Muzeum města Brna do západního křídla hradu.

Retrospektivní výstava malířského, kresebného a grafického díla Vladimíry Sedlákové (1952) představuje všechna tvůrčí období od ukončení studií na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Jana Smetany) do současnosti.

Přehled tvůrčích etap zahájí raná osmdesátá léta s projekty a charakteristikami věku techniky, bude zastoupeno období kolem roku 1990 s tématem struktur a drsností, nebudou chybět charakteristiky z první poloviny devadesátých let ani prozkoumávání jazyka počítače, jež dodnes v díle převládá v podobě tzv. "hladin" (layers). Výstavu uzavírá série nejnovější tvorby.

Vladimíra Sedláková je nepřehlédnutelnou autorkou silné tvůrčí generace narozené v 50. letech a vstupující na brněnskou výtvarnou scénu na počátku 80. let po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze. Mezi svými uměleckými vrstevníky (Vladimír Kokolia, Tomáš Ruller, Jiří Sobotka, Petr Veselý) zůstává však jako autorka svou vyhraněnou výtvarnou orientací spíše solitérem.

Současná výstava je výběrovým průřezem dosavadním – neobyčejně rozsáhlým – dílem autorky, soustřeďující se vedle dominantního média obrazu rovněž na kresbu, grafiku a prostorovou instalaci.

Text: red, foto: archív MuMB

 vladimira sedlakova 3 1984

layers 05layers 10