Příroda ve městě či podzimní svátky na Autentických prohlídkách s průvodci

gabzdylBabí léto i podzim stále přejí procházkám na čerstvém vzduchu. Poznávejte s průvodci TIC BRNO známé i neznámé příběhy, osudy lidí i budov. S Autentickými prohlídkami města můžete také oslavit významné dny nebo si jít zaběhat a spojit tak příjemné s užitečným. V podzimní sérii vás čeká 21 témat.

„Do podzimních témat Autentických prohlídek jsme tentokrát zařadili více procházek zaměřených na propojení města a přírody. Projdete se po břehu Staré Ponávky s botanickým výkladem nebo strávíte s celou rodinou odpoledne mezi stromy. Seznámíte se také s neživou přírodou v centru a v okolí brněnské přehrady, a to při plavbě na parníku," vybírá z témat Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Naopak podzimní vzpomínce na zesnulé se bude věnovat procházka po Ústředním hřbitově nebo hřbitově v Židenicích, chybět nebude ale ani kapka černého humoru na vycházce Smrt a rozklad v Brně.

K připomínce Dušiček směřoval při tvorbě fotografie, již tradičně doprovázející cyklus Autentických prohlídek, také brněnský fotograf Roman Franc. „Dušičky jsou pro mě symbolem podzimu. Jako děcko jsem si představoval bytosti v bílém, které chodí po hřbitově a starají se o místa posledního odpočinku. Tak jsem to propojil a oslovil dobrovolníky, kteří ve svém volném čase čistí zapomenuté náhrobky na Ústředním hřbitově. Jsou naaranžovaní jako ty dušičky, kouzelné bytosti či strašidla, kolem náhrobku. Poslední část fotky, bez které by to ale nebylo ono, byla hrou náhody – pán, který šel zrovna ze smutečního obřadu, a já jej přemluvil, ať se s námi vyfotí. Poznáte ho? Fotografie je připomínkou naší brněnsko-německé historie, ale i poděkováním dobrovolníkům všech podobných úžasných projektů," říká o fotografii její autor.

V dalších tématech nebudou chybět ani běžecké trasy, takže pokud jste ještě nezačali běhat, teď máte ten nejlepší důvod! Svátek 28. října oslavíme hned dvěma procházkami s tematikou První republiky. Na vycházce Neon – onyx – káva si připomeneme avantgardu i funkcionalismus meziválečného období, na trasu Byl život za první republiky jako z filmů pro pamětníky doporučujeme vyrazit i s dětmi, aby se dozvěděly, jak se v té době žilo. Podzimní cyklus uzavřeme 16. listopadu trasou připomínající události Sametové revoluce v Brně.

Kompletní seznam autentických prohlídek najdete na: autenticke-prohlidky-brno.cz. Zakoupíte tam i vstupenky nebo si pro ně přijďte osobně do infocenter na Radnické 8 a Panenské 1.

 

Vybrané autentické prohlídky:


Neživá příroda v centru Brna
Termín: 9. září ve 14:00

Neživá příroda ve městě? A kde? Na každém kroku! Brno má dlouhou, pestrou a občas i dobrodružnou geologickou minulost, která se výrazně podepsala na jeho utváření, rozvoji a současném vzhledu. V centru města projdeme místa, kde se s neživou přírodou můžeme setkat – jak ve formě skal starých více jak sedm set miliónů let, tak v podobě stavebního a dekoračního kamene na významných památkách. Během prohlídky se dozvíte, že Brno kdysi leželo na dně moře nebo že červená a bílá nejsou jen barvy města, ale i barvy nejužívanějších stavebních materiálů ve středověku.

Stará Ponávka zapomenutá a znovu objevená
Termín: 17. září v 17:00

Historie vodních toků v Brně je více než pestrá. Stará Ponávka neboli Svitavský náhon je jedním z nich, napůl zapomenutý, a přece poslední přežívající svědek starých časů. Jeho dolní tok prošel před nějakou dobou revitalizací, stejně jako brownfieldy okolo. O tom, že jsou to revitalizace poměrně zdařilé, se přesvědčíme na příjemné podvečerní procházce. A protože hlavním oborem průvodce je botanika, seznámíte se samozřejmě i se spoustou zajímavých stromů, keřů a květin, které budete potkávat.

Rodinné odpoledne se stromy
Termín: 8. října ve 14:00

Co potřebují stromy ve městech, aby dobře prospívaly? Jak poznat, zda strom prosperuje, nebo mu něco chybí? Na příkladu jednoho z brněnských parků si ukážeme různé druhy jehličnatých i listnatých stromů, zdravých, vitálních, ale i nemocných a málo perspektivních jedinců a naučíme se dívat na veřejnou zeleň trochu poučenějšíma očima. Vhodné pro rodiny s dětmi.

Neživá příroda okolí Brněnské přehrady
Termín: 14. října v 10:30

Komentovaná plavba při příležitosti Mezinárodního dne geodiverzity UNESCO (který připadá na 6. 10.). Okolí Brněnské přehrady je známé jako tradiční rekreační oblast, ale zároveň jde o území, kde lze najít stopy dávných moří i činnosti velkých řek. Během komentované plavby mezi přístavištěm Bystrc a hradem Veveří (cca 45 minut) se dozvíte, jak zdejší horniny ovlivnily terén v okolí přehrady, říční síť, vývoj půd nebo rostlinstvo a seznámíte se s cca 600 mil. let starou geologickou historií tohoto území. Odjezd lodi v 10:45 (dle jízdního řádu), jízdné na lodi si platí každý účastník zvlášť (sám za sebe).


(TIC BRNO, foto: Pavel Gabzdyl)