Doma v Petrkově. Výstava zve do míst, kde žil a tvořil básník Bohuslav Reynek

Clipboard03Do 28. dubna 2023 můžete v Moravské zemské knihovně v Brně zhlédnout výstavu Doma v Petrkově. Expozice divákům představuje intimní prostor domu a zahrady, kde se svou rodinou žil básník, překladatel a grafik Bohuslav Reynek, především v obrazech. A to jak na současných fotografiích Roberta Tichého nebo na archivních snímcích rodiny Reynkovy.

V každém zákoutí je dodnes ke spatření něco z detailů jeho veršů i grafik. Mnohá místa také inspirovala básně Reynkovy francouzské manželky Suzanne Renaudové.

Petrkov byl vždy nejen domovem rodiny. Byl také centrem inspirativních setkávání, v zahradě i domě se scházeli přátelé, výtvarníci, spisovatelé a nakladatelé k hovorům i společnému mlčení, vznikaly zde plány na uměleckou spolupráci a desítky i stovky knih a překladů i kreseb, grafik a fotografií. Samotné místo stále promlouvá svým půvabem dávných časů – a přitom i dnes naplno žije. Výstava Doma v Petrkově je tichou poctou všem, kdo do Petrkova zavítali a v jistém smyslu se o dění tady zasloužili, ať už to byli přátelé Reynkových, mezi nimi řada osobností z Brna, nebo i dnešní návštěvníci, od kterých před dvěma lety vzešla silná podpora v podobě petice Zachraňte Petrkov! – to když se rozhodovalo, zda od dědiců rodiny Reynkových zámeček odkoupí stát, nebo se stane soukromým majetkem a bude trvale veřejnosti uzavřen.

V roce, kdy si připomínáme sté výročí setkání Bohuslava Reynka a Suzanne Renaudové, ze kterého vzešla umělecky činná česko-francouzská rodina, jsou návštěvníci zváni do středu dění, do Petrkova, do tajů a zákoutí místa, aby se i oni dotkli silného příběhu, na jehož počátku stála jediná francouzská sbírka francouzských básní a zájem nebo snad zvídavost
českého překladatele. Dům je dnes ve správě Muzea literatury / Památníku národního písemnictví, od roku 2021 je v pokračování rodinné tradice Česko-francouzským kulturním centrem.

(Lucie Tučková, vedoucí Česko-francouzského kulturního centra Petrkov, Foto: Robert Tichý / Muzeum literatury)