Na Špilberku zazní klasika i pop v podání Ústřední hudby Armády ČR

špilberk 214. 5. 2014
velké nádvoří hradu Špilberk

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny se ve čtvrtek 14. května od 17 hodin uskuteční na velkém nádvoří hradu Špilberk koncert Ústřední hudby Armády ČR. Vstupné na koncert je zdarma.

Ústřední hudba Armády ČR k Mezinárodnímu dni rodiny koncertuje pravidelně již od roku 2009, vždy ve spolupráci s interprety české popmusic. Vyjadřuje tím poděkování všem rodinným příslušníkům vojáků, kteří slouží v zahraničních misích, ale také příbuzným vojenských veteránů i vojáků v činné službě v ČR.

Koncert na velkém nádvoří hradu Špilberk bude dirigovat hlavní dirigent pplk. Jaroslav Šíp a dirigent hudby kpt. Josef Kučera. Jako sólisté vystoupí Josef Laufer, Zora Jandová, Karolína Žmolíková, Vladimíra Patáková (sólistka ÚH AČR), na housle Veronika Panochová, na dudy Václav Rout a instrumentální sólisté ÚH AČR. Koncertem provází Václav Žmolík. Vedle klasických skladeb Carla Orffa, George Bizeta či Antonia Vivaldiho, orchestr zahraje i písně Beatles, Paula Anky nebo Jaroslava Ježka. Nebudou chybět skladby z muzikálů či filmů – West Side Story, Jesus Christ Superstar, Tenkrát na západě. A jako tečka zazní celosvětově nejznámější polka Škoda lásky.

Po Brně bude následovat koncert v Olomouci (15.5.), Jindřichově Hradci (16.5.), Praze (18.5.), Liberci (19.5.) a Pardubicích. Koncerty jsou pořádány pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Mezinárodní den rodiny vznikl v roce 1993, kdy jej poprvé vyhlásila Organizace spojených národů, aby zdůraznila význam, který mezinárodní komunita přikládá rodině jako základu společnosti. Den má sloužit k podnícení zájmu o celosvětové problémy a témata týkající se rodin a připoutat k nim pozornost. 15. květen je proto příležitostí pro vlády všech zemí světa, ale i pro občanská sdružení a jiné nevládní organizace či pro jednotlivce, aby projevili svoji podporu instituci rodiny.

Text: red