Vydejte se za šamanem do Pavilonu Anthropos

antVýstava Nejstarší šperky a ozdoby těla v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, představuje paleolitické šperky, ozdoby a zdobení lidského těla z moravských a českých lokalit. Jejich prostřednictvím mohou návštěvníci nahlédnout do života lidí, kteří žili na stejném území jako my dnes, jen přibližně o 30 tisíc let dříve. Mimořádně jsou k vidění originály vzácných exponátů MZM. Vedle slavné Věstonické venuše je to i šamanova loutka z mamutoviny nalezená v hrobě na Francouzské ulici v Brně.

Výstava je doplněna unikátní antropologickou rekonstrukcí šamana, jemuž loutka pravděpodobně sloužila k tajemným rituálům.

Na počátku 80. let 19. století se brněnská radnice rozhodla zlepšit stav městských kanalizací. Žádný z radních tehdy jistě netušil, že více než do historie městských stok se toto rozhodnutí zapíše do dějin archeologie a vědy o pravěkém náboženství. V září roku 1891 narazili dělníci v místě dnešní křižovatky ulic Francouzské a Přadlácké na shluk velkých zvířecích kostí, doprovázených několika neobvyklými předměty a svůj nález neopomněli ohlásit profesoru brněnské německé techniky Alexandru Makowskému. Ten při dalším průzkumu narazil na lebku a kosti lidské a další velké množství zvláštních předmětů včetně kusu mamutoviny, který se podařilo sestavit do podoby mužské skulptury, zřejmě nejstarší loutky na světě. Antropologický výzkum nalezených lidských pozůstatků odhalil, že se jednalo o vysokého muže, pravděpodobně tmavé pleti. Muž trpěl celý život vážnou a velmi bolestivou nemocí zvanou kostižer, což se bezpochyby projevilo i na jeho duševním stavu. To je důležitou okolností spojující pohřbeného muže se šamanismem, charakter předmětů, jimiž byl obklopen, tomu odpovídal.

Šaman, jeho loutka, Věstonická venuše a spousta šperků našich pravěkých předků – to všechno na vás čeká v Pavilonu Anthropos až do 26. února 2023. Doprovodné programy a více info na www.mzm.cz

(sal, foto: Jan Cága, MZM)