Jak si stojí česká literatura a její překlady v zahraničí poodhalí výstava v MZK

mzkMoravská zemská knihovna zve příznivce nejen české literatury na novou výstavu Česká literatura v překladu 1989–2020, která přináší vhled do aktuální situace českého jazyka na poli světové literatury a do historie vydávání překladů české literatury v zahraničí. Návštěvníky seznámí s pozicí české beletrie ve světě, představí historicky nejpřekládanější české autory a autorky, i ta nejžádanější současná jména.

Na co si má překladatel dávat obzvláště pozor, co má mít neustále na zřeteli a co patří k jeho největším ctnostem? Výstava nabízí pohledy na překladatelské umění s jeho úskalími i krásami nejen od uznávaných českých překladatelů a překladatelek minulosti či současnosti, ale také významných zahraničních literátů a literárních vědců evropského prostoru. Prostřednictvím oboustranných, graficky zpracovaných panelů ve dvou patrech budovy MZK mimo jiné představí překladatele jako zastánce více rolí, např. jako „literární agenty", ambasadory nebo propagátory, kteří mohou mít vliv na poptávku po české literatuře v zahraničí. 

Zastaví se též u nejvýznamnějších cen pro české bohemisty a překladatele z českého jazyka, jakými jsou Cena Susanny Roth či Premia Bohemica. V samostatné kapitole se zaměří na jednoho ze světově nejpřekládanějších autorů, Milana Kunderu. 

Prostor dostává i česká komiksová tvorba, která si nachází vzrůstající oblibu u našich i zahraničních čtenářů. Součástí výstavy jsou i grafická a statistická zpracování některých zajímavých trendů ve vydávání české literatury v zahraničí. „Je osudem malého národa, a tedy malého jazyka, že o svoji pozici ve světové literatuře musí bojovat mnohem usilovněji než jazyky velké a že se musí smířit se skutečností, že v tomto zápase nemůže polevit. A výstava je především poctou těm, bez nichž by to nešlo – tedy překladatelům a literárním agentům," říká k tématu výstavy její hlavní autor, Tomáš Kubíček, ředitel MZK.

Výstava bude zahájena vernisáží s komentovanou prohlídkou dne 20. září od 17:00 v prostorách knihovny a k vidění bude do 22. 12. tohoto roku.

(sal, foto: Archív MZK)