Výstava v Ivančicích ukazuje péči muzea o sbírkové předměty

ivanJednou z hlavních činností muzea je péče o sbírky a jejich zachování pro budoucí generace. Všechny věci podléhají vlivu času. Díky vědě a technice však můžeme ve většině případů proces jejich stárnutí a zániku zpomalit a jejich život prodloužit.

Základní ošetření sbírkových předmětů provádějí v Muzeu Brněnska, jehož pobočkou je i Muzeum v Ivančicích, dva konzervátoři. Konzervování představuje základní péči o sbírky. Kromě běžného muzejního fondu jsou v muzeu i předměty, které potřebují péči na vyšší úrovni, třeba umělecká díla a umělecko-řemeslné předměty. Ty jsou k odbornému ošetření předávány restaurátorům se specializací na určitou oblast, například na výtvarná díla či kamenné artefakty.

Výstava Půvab obnoveného nabízí výběr sbírkových předmětů, které prošly v poslední době restaurátorským zásahem. Doplňují ji ukázky předmětů ošetřených muzejními či externími konzervátory. Z informačních textů a fotografií se návštěvníci dozvědí, jaký byl stav předmětů před jejich ošetřením, a také jaký byl postup restaurátorských či konzervátorských prací.

Restaurování je nákladné, možnosti muzea jsou však omezené. V roce 2017 přispěl Jihomoravský kraj na zrestaurování souboru kamenných´artefaktů, které jsou nyní ve stálé expozici lapidária ivančického muzea na zámku v Oslavanech. V letech 2019 a 2020 byla díky příspěvku kraje zase zrestaurována některá díla Alfonse Muchy.

Výstava Půvab obnoveného je otevřená do 2. října 2022 v Památníku Alfonse Muchy na Palackého náměstí v Ivančicích.

(dok, foto: Muzeum v Ivančicích)