Řecká sobota na hradě Veveří

tanecnici-027. 6. 2014, 10:00 – 22:00 hod.
Státní hrad Veveří

Motto „Významní Řekové na Moravě a v podunajské monarchii". Řecká sobota na hradě Veveří, která se uskuteční 7. června 2014, naváže na předchozí úspěšné ročníky, které mají tradici od roku 2011. Smyslem a cílem připravované akce je opět přiblížit návštěvníkům Státního hradu Veveří jeho historické vazby na Řecko, ale umožnit i vzájemné mezikulturní setkání jednotlivců a institucí, které působí na poli řecko-moravských (českých) vztahů. Pro malé i velké návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý kulturní i historický program s možností ochutnat i zakoupit vybrané řecké gastronomické speciality. Návštěvníci platí symbolické vstupné jako při běžné návštěvě hradu Veveří.

Nejen milovníci Řecka se mohou těšit například na krojované vystoupení tanečníků Lycea Řekyň a souboru Prometheus a sami si pak mohou tance vyzkoušet za doprovodu zkušených lektorů. Zájemci se mohou zapojit do zajímavých poznávacích soutěží zaměřených na Řecko a řeckou komunitu. Pro rodiny s dětmi budou připraveny tematické atrakce s vazbou na řecké báje a mýty.

Významnou součástí historického programu představuje výstava s názvem "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě", která bude slavnostně otevřena v prostorách hradu a zůstane návštěvníkům hradu přístupná do konce října 2014.

Srdečně vás zveme na hrad Veveří!

Aktuální informace o akci naleznete na stránkách www.hradbezvyhrad.cz.


O výstavě podrobně

"Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě"

V rámci akce „Řecká sobota na hradě Veveří" bude v prostorách hradu slavnostně zahájena inovovaná výstava "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě", jejímž iniciátorem a autorem je Mgr. Aristidis Franc.

Výstava se věnuje zejména pozoruhodné historii významných řeckých a levantských rodů na konci 18. a v průběhu 19. století ve výše uvedených lokalitách. Příslušníci těchto rodůveveri-flag pocházeli často z významných konstantinopolských nebo epirských rodin postupně se stěhujících za lepším živobytím do oblasti podunajských měst, Budapešti, Vídně, ale i na Moravu. Velmi brzy pronikli do okruhu císařského dvora, díky svému intelektuálnímu a obchodnímu nadání se stali velmi významnými obchodníky, bankéři, politiky, finančníky a mecenáši, kteří zanechali svoji neopomenutelnou stopu také v historii a rozvoji Moravy i Čech. Současné hospodářské styky mezi Českou republikou a Řeckem jsou pokračováním cesty, které tyto významné osobnosti rozvinuly.

Pár slov o autorovi: Mgr. Aristidis Franc

Pochází z rodiny s námořnickou a lékařskou tradicí. Vystudoval přírodní vědy v Brně. Po praxi v oblasti spojení v oblasti uranového a ropného průzkumu, geologie/ekologie na Vysočině a v Brně se věnoval mj. projektům spolupráce mezi ČR a Řeckem, Kyprem, tlumočení vzájemných politických, diplomatických, turistických a hospodářských vztahů, podpoře vzájemných hospodářských aktivit a oblasti žurnalistiky.

Je jedním ze zakládajících členů Řecko-české komory se sídlem v Athénách a spoluautorem výstav "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě" na hradu Veveří a "Návrat rodu Baltazzi na zámek Napajedla."

Výstava bude přístupná od 7. 6. 2014 – 31. 10. 2014.

tanecnici

 

Program akce

Moderátorka akce: Michaela Tsima Kulturně-historické vstupy: Aristidis Franc 10:00
 Výstava "Řekové a Levantinci ve Vídni, v Brně a na Moravě"  Prezentace Řecka, řecké literatury a řeckých organizací v Brně, promítání dokumentů o Řecku a kvíz v Kovárně  Soutěže a hry pro děti na Přihrádku (do 17 hod)
11:00
 Oficiální zahájení akce
11:15 - 11:30
 Výuka řeckých tanců
12:00
 Kulturně historický vhled
12:15 - 12:30
 Výuka řeckých tanců
13:00
 Pozdravy čestných hostů
13.15
 Zahájení vystoupení hudební skupiny I PAREA K tanci a poslechu hraje hudební skupina I PAREA 14:15
 Kulturně historický vhled 14.30
 Zkouška Tanečního souboru Lycea Řekyň v ČR a tanečního souboru Prometheus 16:00
 Kulturně historický vhled 16:15
 Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR a taneční soubor Prometheus – představení tradičních tanců a písní 18:00
 Kulturně historický vhled
18:15 -18:45
 Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR a taneční soubor Prometheus – představení tradičních tanců a písní
22:00
 Závěr akce

Text: tz, foto: Archív Lycea Řekyň v ČR