Výstava 100 let Asociace českých kameramanů

výstavaBáječné muže s klikou, ale i jejich nástupce s moderní technikou představuje fotografická výstava 100 let Asociace českých kameramanů, která se uskuteční od 12. srpna do 1. září 2020 na venkovním prostranství mezi Fait Gallery a Galerií Vaňkovka. Prostřednictvím snímků věnovaných Archivem Barrandov studia a.s., od soukromých sběratelů i kameramanů samotných nabídne divákům přehled o nejvýraznějších představitelích autorské filmové kamery počínaje Janem Kříženeckým až po Vladimíra Smutného. Výstava byla původně určena pro filmový festival v Karlových Varech, jehož letošní ročník však byl zrušen kvůli koronavirové pandemii. Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna a pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Vernisáž výstavy se uskuteční 12. srpna v 17 hodin a doplní ji hudební vystoupení Karla Heřmana a Jana Kluky.

Vůbec první kameramanské sdružení Klub Českých Kino Fotografů K.Č.K.F. bylo založeno dne 17. července 1920. Jeho předsedou se stal kameraman Václav Münzberger. V roce 1936 založili kameramani Kameramanský odbor při Československé filmové unii (KS ČsFU), který pracoval pod vedením Karla Degla až do doby krátce po skončení druhé světové války. Za komunistického režimu kameramani směli být organizováni pouze prostřednictvím revolučních odborů. Po demokratických změnách bylo 5. ledna 1990 založeno Sdružení českých filmových kameramanů (SČFK), které se v roce 1992 přejmenovalo na Asociaci českých kameramanů (AČK). Prvním prezidentem byl kameraman Josef Hanuš, Asociaci v současnosti vede kameraman prof. Marek Jícha.

Asociace českých kameramanů zpočátku sdružovala především kameramany pracující s filmovou technologií. Televizní kameramani si založili nejprve v rámci Československé televize (později po rozdělení ČSR České televize) vlastní organizaci pod jménem Asociace televizních kameramanů (ATK), která se nakonec sloučila s AČK. Čeští kameramani tedy pracovali v průběhu 100 let nepřetržitě, ale pod různými jmény: K.Č.K.F. – KS ČsFU – KS ČMFÚ - KS - SČFK – SFILK – ATK – AČK, protože rovněž stát, ve kterém žili, měnil často svůj název: Československá republika (1918-1938), Protektorát Čechy a Morava (1938-1945), Československá republika (1945-1960), Československá socialistická republika (1960-1990), Česká a Slovenská federativní republika (1990-1992), Česká republika (1993...).
Asociace českých kameramanů se proto hlásí k tradici Českého Klubu Kino Fotografů. V tomto spojení je druhou nejstarší asociací na světě. O rok dříve v roce 1919 se ve Spojených státech malá skupina kameramanů dohodla a založila první profesionální organizaci filmového průmyslu - American Society of Cinematographers (ASC). Došlo k tomu sloučením dvou starších klubů, Cinema Camera Club z New Yorku a Static Club of America z Los Angeles. Sídlo měli v Hollywoodu a snažili se o rozvoj umění a vědy kinematografie a spojování kameramanů za účelem vlastní propagace. Stejný program mají dodnes všechny kameramanské asociace na celém světě. Prvenství tedy patří ASC a čeští kameramani jsou v pořadí druhou asociací na světě a první v Evropě.

pozvánka