Přičichněte k devadesáti vůním dřeva. S Františkem Vítkem

MZM Vitek IMG 137223. 10. 2019 - 12. 1. 2020
Mramorové sály, Biskupský dvůr

Významné životní jubileum letos slaví řezbář, sochař, výtvarník, scénograf a v neposlední řadě loutkář František Vítek. Moravské zemské muzeum (MZM) ho připomene od 23. října výstavou v Mramorových sálech Biskupského dvora. Se svou ženou Věrou Říčařovou tvoří Vítek umělecký tandem a jejich scénografické, herecké, dramaturgické i režijní progresivní počiny jsou v kontextu vývojových přeměn českého loutkového divadla považovány za unikátní a zásadní.

Známá je například jejich loutkohra Piškanderdulá, jsou laureáty Ceny Thálie 2016 za celoživotní loutkářské mistrovství. MZM již prezentovalo jejich mimořádné loutkářské dílo na podzim 2016 v obsáhlé výstavě „František Vítek a Věra Říčařová – variace na jeden život".

Současnou výstavu věnuje MZM Vítkovi k jeho devadesátým narozeninám. Představuje v ní poprvé autorovu méně známou volnou tvorbu, a to dle svého vlastního výběru. Jde o sochařské práce ve dřevě, od miniaturních plastik až po velké skulptury. Tyto artefakty doplňují rozličné kresby, scénografické návrhy a fotografie z kultovních inscenací.

„Své místo na výstavě našlo samozřejmě i několik loutek stěžejního významu. Počet exponátů je limitován komorním výstavním prostorem, ale snad i tento reprezentativní ,vzorek´ umožní návštěvníkům proniknout alespoň nakrátko, do 12. ledna příštího roku, do hlubin umělecké duše zaklínače dřeva Františka Vítka," dodává vedoucí Oddělení dějin divadla MZM Jaroslav Blecha.

Renesanční Biskupský dvůr, který výstavu hostí, návštěvníky zve i na stálou expozicí Fauna Moravy. Jejím lákadlem jsou i oblíbená akvária s živými sladkovodními rybami.

Pro změnu výtvarnému umění ve spojení s hudbou se věnuje Památník Leoše Janáčka MZM ve Smetanově ulici. Výstavu „Jaromír Šimkůj: Bylo mi je líto..." hostí do 20. října. Dílo Šimkůje není návštěvníkům galerií tolik známé, ač jeho výtvarný projev přináší mnoho pozoruhodného. Šímkůj pracuje s kovem, především ocelí, a vytváří pozoruhodné minimalistické instalace jejichž hlavním tématem je konfrontace geometrických tvarů. Výstava bude reinastalována 1. a 11. října a tak přinese hned tři pozoruhodné instalace během pěti týdnů.

(gep, foto sbírka MZM)