Raději sbírat motýly? Pocta sběrateli R. Adamovi v Moravské galerii

MG Petr Nikl Richard Adam 2019  100x100cm  olej-plátno27. 9. 2019 - 19. 1. 2020
Pražákův palác

V Atriu Pražákova paláce je pro návštěvníky připravena nová výstava portrétů sběratele umění Richarda Adama. Richard Adam, který v Brně dlouhá léta vedl Wannieck Gallery (později Adam Gallery, nyní Fait Gallery), jako sběratel-nadšenec a později kurátor propojil českou uměleckou scénu generace osmdesátých a devadesátých let minulého století, generace nultých a desátých let 21. století.

Díky setkání s brněnským podnikatelem a milovníkem umění Miroslavem Lekešem a jejich pozdější spolupráci mohl Adam rozvinout svůj zájem o sbírání i za hranice republiky, na Slovensko, do Rakouska, ale především do Německa. Výstava s názvem „Raději sbírat motýly?" prezentuje portréty Richarda Adama, vytvořené umělci, jež Adam sbíral a sbírá. Poctu sběrateli učinili přední čeští umělci jako Petr Nikl, Vladimír Skrepl, Jiří Petrbok, Daniel Balabán, Hana Puchová, Jiří David, Josef Bolf, Tomáš Císařovský, Robert Šalanda, Jan Šerých a další. Stejnojmenná publikace, která při příležitosti této výstavy vyšla, popisuje cestu, která vedla od dětské sbírky motýlů až k Adamově pozoruhodné sbírce umění. Přibližuje příběhy umělců, s nimiž se Richard Adam za svůj život setkal a se kterými spolupracoval.

(sal)
Foto: Archív MG