Něco překrásného se končí aneb Kolapsy civilizací

Hvezdarna s23. 1. 2013 v 18 hod.
Hvězdárna a planetárium Brno

Zkolabuje každá civilizace? Je kolaps nevyhnutelný a je to skutečně takové zlo? Máme se bát nebo těšit? To jsou některé otázky, na které bude hledat odpovědi profesor Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze. Ve své přednášce na brněnské hvězdárně se bude zabývat také mechanismem rozpadu komplexních civilizací a na příkladech ze starého Egypta ukáže, jakým způsobem se civilizace vyvíjejí, upadají a transformují. V obecných souvislostech pak bude komentováno, proč je historie stále zdrojem poučení a proč je archeologie strategickou vědou 21. století. Přednáška začíná v sále hvězdárny na Kraví hoře 23. ledna 2014 v 18 hodin.

Místa si lze rezervovat na www.hvezdarna.cz/program, kde najdete také program dalších odborných přednášek.

Přednáška: 23. ledna 2014 v 18.00 hod., prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (Český egyptologický ústav, Filosofická fakulta UK v Praze), Něco překrásného se končí aneb Kolapsy civilizací.

Text: sal, foto: archív Hvězdárny a planetária Brno