Na výlet za řemesly. Technické muzeum představuje Kovárnu v Těšanech

TMB Foto str. 5 druháduben - říjen 2019
Kovárna v Těšanech

Pouhých 25 km od Brna v obci Těšany se nachází jedna ze šesti památek ve správě Technického muzea v Brně – Kovárna v Těšanech. V obci, která se stala předlohou pro dějiště románu Maryša bratří Mrštíků, je situována technická památka s expozicí kovářství a kolářství. Dnešní podoba kovárny uspořádáním odpovídá druhé polovině 19. století. Také obytné místnosti těšanské kovárny znázorňují životní styl kováře v 19. století. V rámci komplexu je instalována expozice kolářství, která představuje základní technologie, typické výrobky a nářadí tohoto řemesla.

První písemné zprávy o těšanské kovárně pocházejí z konce 17. století. Byla součástí vrchnostenského dvora, o kterém je zmínka již v roce 1377. Dá se tedy předpokládat, že zdejší kovářská dílna vznikla bezprostředně po jeho založení. Těšanský kovář býval původně panským služebníkem. Od vrchnosti dostával naturálie, obilí, dřevo, pivo a k užívání polnosti. Za peníze pracoval pro poddané a kolem projíždějící formany. Pravidelně se zde zastavovali vápeníci vozící vápno z Moravského krasu na jižní Moravu. Stálými zákazníky byli také řezníci, kteří jezdili s masem do Brna a sedláci z okolních vesnic. Koně pro kování přivazovali zákazníci k břevnu v podloubí. Dodnes, např. při Těšanských slavnostech a dalších akcích, se mohou zájemci podívat na kování koní.

Kovárna v Těšanech bude přístupná od dubna do října.

Další památky ve správě Technického muzea v Brně:

  • Vodní mlýn ve Slupi
  • Větrný mlýn v Kuželově
  • Stará huť u Adamova
  • Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
  • Areál československého opevnění v Šatově

(sal)
Foto: Archív TMB