Čas přichází ze Schwarzwaldu. Technické muzeum prezentuje legendární hodiny ze soukromé sbírky.

TMB Schwarzwaldky 1od 6. listopadu 2018
Technické muzeum v Brně

Čas nad námi a kolem nás je jedna z expozic Technického muzea v Brně. Jako jediná není soustředěna v samostatném prostoru, ale je rozmístěna – rozptýlená po celé budově muzea v Brně – Králově Poli. Jedná se o expozici věžních hodin. Ty první z nich vítají návštěvníky bezprostředně při vstupu. Tuto expozici rozšíří od 6. listopadu další výstava věnovaná hodinám s názvem Hodiny ze Schwarzwaldu. Návštěvníkům nabídne přes 70 exponátů ze sbírky Miloše Klikara.

Schwarzwaldské hodiny začali vyrábět zhruba ve druhé polovině 17. století v jihozápadní části Německa v oblasti, které se říká Schwarzwald. „Proč právě tato oblast se stal dominantní pro výrobu těchto hodin? „Odpověď není jednoznačná," říká Miloš Klikar, „zřejmě zde sehrálo roli více faktorů. Dostatek levného dřeva, levná pracovní síla sedláků v zimních měsících a rozvinutý sklářský průmysl." Takže zimní období, kdy sedláci nemohli obdělávat pole a starat se úrodu, využili k výrobě celodřevěných hodin s jednou ručičkou.

Návštěvníci uvidí přes 70 exponátů dřevěných kolečkových hodin zhotovených hodináři z regionu jižního Německa i Čech od poloviny 18. do konce 19. století. Klikarova sbírka tak seznámí milovníky hodin se závěsnými a skříňovými hodinami, s hracími píšťalovými mechanismy, tanečními figurkami, skleněnými zvonky a ciferníky s lidovým dekorem.

Původně byly schwarzwaldské hodiny celodřevěné s jednou ručičkou, základem bylo celodřevěné soukolí a vodorovně uložené vahadlo (lihýř) umístěné v horní části jednoduché dřevěné konstrukce. Koncem 18. století se začaly používat při výrobě hodin mosazné a železné řetězy, navíc se v tomto období začala vyrábět kolečka z mosazi a byla nasazována na dřevěné osy. Těmto hodinám se lidově říkalo "polodřeváky". Začátkem 19. století došlo k dalším konstrukčním změnám při výrobě těchto hodin, kyvadlo bylo umisťováno již do skříně za bicí mechanismus. Téměř současně s výrobou jicího a bicího mechanismu se jihoněmečtí hodináři snažili vylepšit tyto hodiny hracími a pohybovými mechanismy. Za první takové hodiny byly považovány hodiny s kukačkou, které byly sestrojeny někdy okolo roku 1730.

K výstavě je připravený bohatý doprovodný program pro děti. Nejen dospělé zaujme možnost prohlédnout si hodiny staré i více jak 200 let v chodu prostřednictvím obrazovky a poslechnout si jejich bití i zvonkohry.

(sal)
Foto: Archív TMB