Zvláštní vydání. Půlstoletí od okupace Československa v moravském tisku

MZK zvlastnivydani9. 7. - 5. 10. 2018
Moravská zemská knihovna

V období letních prázdnin a začátkem podzimu připomene MZK srpnové události roku 1968, a to konkrétně výstavou k publikaci „Zvláštní vydání. Žurnalistika v srpnu 1968 v moravských krajích". Průvodním jevem událostí způsobených okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byla exploze mediálních zpráv. Žurnalisté se snažili průběžně informovat veřejnost, a k tomu jim nestačila běžná vydání denního tisku. Fenoménem doby se stala zvláštní vydání, která byla vydávána redakcemi ústředních, krajských, okresních i závodních novin v celé republice.

Vystaveny jsou některé originály Zvláštních vydání novin, zejména z prvních dnů okupace, nové tituly novin, které začaly v době okupace vycházet, fotografie z brněnských ulic ze srpna 1968 i kresby ze dobového tisku. Výstava potrvá od 9. července do 5. října 2018.