Bez zvuku a bez obrazu – nová výstava Technického muzea v Brně

TMB lorm abc7. 2. - 10. 6. 2018
Technické muzeum v Brně

Světově významné osobnosti Hieronymu Lormovi připravuje výstavu brněnské technické muzeum. Tento hluchoslepý spisovatel, filozof a novinář se proslavil jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, jež se nazývá po svém autorovi – Lormova. Komunikační systém založený na dotycích a stiscích dlaně, se brzy rozšířil do celého světa a patří dnes mezi základní dorozumívací systémy hendikepovaných.

Lorm přišel v mládí o sluch a částečně o zrak, který postupem života ztratil úplně. Před definitivní ztrátou zraku vytvořil vlastní dorozumívací systém, který mu i přes totální hluchoslepotu umožňoval dál tvořit a udržovat kontakt se světem. Výstava se bude také věnovat tématu hluchoslepoty v minulosti i současnosti.

V jejím rámci se 7. března uskuteční beseda s Janem Pavlíčkem, hluchoslepým cestovatelem a dobrodruhem, známého z dokumentárního filmu „Jmenuji se Hladový bizon".

Součástí výstavy s názvem Hieronymus Lorm – Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět bude i doprovodný zábavně vzdělávací program pro školy a zájmové skupiny s názvem „Vidím dotykem a sluchem, aneb dramatika není drama!" Pokud někoho zajímá, jakým životem vlastně znevýhodnění žijí a s jakými situacemi či překážkami se musí běžně vypořádat, budou si to moci v TMB vyzkoušet zábavnou, až divadelní formou. Výstava bude přístupná od 27. 2. do 10. 6. 2018.

(sal)
Foto: Archív TMB