PERFORM-MADE Tomáše Rullera: velká retrospektivní výstava v Domě umění

DU Dům umění 213. 9. - 12. 11. 2017
Dům umění města Brna

Dům umění města Brna zahájila v polovině září retrospektivní výstavu Tomáše Rullera (*1957), významného představitele akčního umění a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu. Výstava, uspořádaná u příležitosti umělcova životního jubilea, představí jeho dosavadní tvorbu od roku 1974, kdy vznikla jeho první performance Cestou, do současnosti.

Brněnský rodák a performer, nastupující na scénu v 70. letech, je už od první poloviny osmdesátých let klíčovou osobností československé výtvarné scény. Ve svých performance pokračuje kontinuálně dodnes, často je kombinuje s multimediálními instalacemi. Jeho tvorba je z velké části založena na předem vypracovaných projektech, tak jako i na systematicky vedené dokumentaci, od jednoduché fotodokumentace akcí z raného období, kdy nebyla kvalitní technologie reprodukce v uměleckých kruzích téměř dostupná, po rozvinuté formy digitálních záznamů a postprodukce z nedávné doby. Výstava vznikající ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy má dvě místně i časově oddělené části strukturované právě s ohledem na dvě základní polohy dokumentace Rullerovy tvorby akčního umění: Výstava v Brně se soustředí na fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti, zatímco v Galerii hlavního města Prahy bude na výstavě v roce 2018 kladen důraz na element času a pohyblivý obraz. Výstavu, k níž vyjde také bohatě ilustrovaná publikace, v brněnském Domě umění zahájí vernisáž 12. září od 18 hodin. Více na www.dum-umeni.cz.

Foto: Tono Stano (na snímku dílo T. Rullera Bez názvu, 1989)