Park Hády a centrum pro děti představí v Urban centru

v1do 25. 8. 2017
Urban centrum

Urban centrum v letních měsících nezahálí a připravilo na druhý prázdninový měsíc dvě samostatné výstavy. Ve spolupráci se Studentským Brnem vznikla výstava Park Hády, která prezentuje projekty vzešlé ze studentské architektonicko-krajinářské soutěže „Park Hády." Studenti, kteří se přihlásili do soutěže, vyhlášené Teplárnami Brno spolu se Studentským Brnem, navrhovali na ploše bývalého odkaliště Hády nový park – rozlohou největší v Brně. Odkaliště Hády až do roku 1997 sloužilo k ukládání kalů a popílku, dnes je nevyužívanou plochou, která má se svými 21 ha vysoký rekreační potenciál zejména pro obyvatele městských částí Vinohrad a Líšně. 

Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno
Architektuře a urbanismu se věnuje i druhá výstava. Radnice městské části Brno- středurban vyhlásila na jaře 2017 architektonickou soutěž na využití dlouhodobě zanedbávané plochy v blízkosti Mendlova náměstí v oblasti kolem ulice Pivovarská. Protože tato lokalita Starého Brna je téměř v centru města a má převážně přírodní charakter, zadání soutěže znělo na vytvoření víceúčelového centra pro děti a mládež, návrh revitalizace zanedbaného území na parkové plochy se začleněním mateřské školky pro 50 dětí. Vítězným projektem se stala práce Atelieru VIZAGE s.r.o.

Výstavy si můžete v Urban centru prohlédnout do 25. srpna.

Více na www.urbancentrum.brno.cz.

(sal)