Muzeum Brněnska střeží historické poklady regionu

Clipboard01Památník Mohyla míru, vila Löw-Beer v Brně, Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě, Podhorácké muzeum v Předklášteří, Muzeum ve Šlapanicích a Muzeum v Ivančicích. Těchto šest poboček sdružuje příspěvková organizace Jihomoravského kraje Muzeum Brněnska. Přestože působí pod společnou hlavičkou, každá z nich je jedinečná. Svým zaměřením, expozicí, výstavami i četnými doprovodnými programy. Jedinečnost poboček je dána i místy, kde sídlí. Návštěvníci je najdou v klášterních areálech se staletou historií, na bitevním poli proslulého vojenského střetu tří císařů či v honosné secesní vile, ve které před druhou světovou válkou bydlela jedna z nejvýznamnějších podnikatelských dynastií té doby.


NA BITEVNÍM POLI

Památník Mohyla míru nedaleko obce Prace na Brněnsku byl vystavěn na počest obětí bitvy u Slavkova podle záměru duchovního a pedagoga Aloise Slováka jako naplnění jeho vize učinit z centra Clipboard02někdejšího bojiště memento válek. Mohyla míru je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V bitvě u Slavkova porazila 2. 12. 1805 francouzská armáda pod vedením císaře Napoleona vojska Ruska a Rakouska. Památník nabízí návštěvníkům stálou multimediální expozici Bitva tří císařů Slavkov / Austerlitz 1805. V současné době (leden 2024) je však kvůli rozsáhlé rekonstrukci dočasně uzavřen. Další informace a aktuality jsou na stránce mohylamiru.muzeumbrnenska.cz. 


PŘEDVÁLEČNÁ NOBLESA

Secesní vila Löw-Beer na Drobného ulici 22 v Brně láká návštěvníky na novou expozici nazvanou Židé na Moravě. Vila a její obyvatelé.Clipboard03 Návštěvníky seznámí s historií židovského osídlení regionu od nejstarších zmínek po současnost. Patřičná pozornost je v expozici věnovaná lidem, kteří kdy v budově bydleli. Za pozornost stojí i nemovitost samotná. Secesní vilu si dal vybudovat na začátku 20. století továrník Moritz Fuhrman. Löw-Beerové ji koupili v roce 1913. K vile patří rozlehlá zahrada, kam je vstup zdarma. V zahradě je kavárna a galerie Celnice, dějiště řady krátkodobých výstav. Více naleznete na stránce www.vilalowbeer.cz


PAMĚŤ REGIONU

Muzeum ve Šlapanicích vzniklo jako obecní vlastivědnéClipboard04 muzeum v létě roku 1934. Jeho sbírkové fondy mapují převážně regionální dějiny od paleolitu do konce 20. století, čítají více než 30 000 předmětů a jsou dále doplňovány. Zahrnují archeologické fondy, historické fondy, etnografické fondy a fond umění. Muzeum ve Šlapanicích bývá po celý rok dějištěm řady výstav. Aktuálně návštěvníky láká na výstavu Šelmy české krajiny, kde lidé uvidí téměř všechny zástupce tohoto rodu žijící u nás, a na výstavu Milování v přírodě, která je věnována tématu rozmnožování v živočišné říši. Obě výstavy trvají do 14. ledna 2024. Adresa webu šlapanického muzea je slapanice.muzeumbrnenska.cz.

KNIŽNÍ POKLADY

Památník písemnictví na Moravě kromě jiných činností odborně pečuje o klášterní knihovnu rajhradského kláštera.Clipboard05 Knihovna obsahuje 65 000 svazků! Návštěvníkům památník poskytuje průvodcovský servis a prostřednictvím stálých expozic, krátkodobých výstav a edukačních programů rozšiřuje povědomí o literární historii. Důvod k návštěvě tohoto místa je i samotný klášterní areál. Podobu mu vtiskl věhlasný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Více se dočtete na webu rajhrad.muzeumbrnenska.cz.


130 LET MUZEA

Sto třicet let uplyne v roce 2024 od otevření Muzea v Ivančicích. Muzeum,Clipboard06 které uvítalo první návštěvníky 10. června 1894, patří k nejstarším moravským regionálním muzeím. Vyniká bohatostí a rozmanitostí sbírek. Mimo jiné se zde nachází fond vztahující se k životu a dílu světoznámého malíře a dekorativního umělce Alfonse Muchy, ivančického rodáka. Muzeum nemá vlastní výstavní prostory. Krátkodobé výstavy tak pořádá v Památníku Alfonse Muchy v centru Ivančic, stálou expozici Lapidárium Muzea v Ivančicích nabízí na zámku v nedalekých Oslavanech. Podrobnosti naleznete na stránce ivancice.muzeumbrnenska.cz.


ZA ZDMI OPATSTVÍ

Většinu poboček Muzea Brněnska stojí za to navštívit už jen pro to, kde sídlí,1 VSK6573 - Podhoracke muzeum a pro Podhorácké muzeum to platí dvojnásob. Návštěvníci ho najdou ve starobylém areálu Cisterciáckého opatství Porta coeli v Předklášteří. Muzeum příchozím nabízí expozice Paleontologie a mineralogický systém, Minerály na Tišnovsku či Dějiny a současnost kláštera Porta coeli a každoročně také řadu krátkodobých výstav. Webová stránka Podhoráckého muzea má adresu predklasteri.muzeumbrnenska.cz.


Výstava ukazuje nápaditost tvůrců různých vyobrazení betlémské scény

Památník písemnictví na Moravě v Rajhradském klášteře nabízí do 29. února 2024 aktuální výstavu Pod křídly andělů – betlémy. Clipboard07Z bohatých sbírkových fondů třebíčského Muzea Vysočiny doputovala malá kolekce skříňkových betlémů, doplněná o papírová tabla Muzejního spolku Třebíč s vystřihovanými figurkami, dále o soubor dřevěných postaviček Metoděje Floriana či vyřezávaný betlém Romana Galeka. Na výstavě jsou k vidění předměty sbírkového charakteru z Muzea v Ivančicích, Podhoráckého muzea v Předklášteří či Muzea ve Šlapanicích. Součástí výstavy je andělská herna pro děti.

Pod křídly andělů – betlémy
do 29. 2. 2024
Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě


Osobnosti Tišnova spojovalo umění, přátelství i působení na gymnáziu

Dvě tišnovské osobnosti představuje Podhorácké muzeum Clipboard08v Předklášteří na výstavě „Karel Krejčí, Oldřich Rosebaum: přátelství, osudy, výtvarná tvorba". Oldřich Rosenbaum se zaměřoval na portrét a scény z rodinného života, ale je znám také jako tvůrce loutek pro divadlo tišnovského Sokola. Malby Karla Krejčího, jinak také jednoho ze zakladatelů Podhoráckého muzea a pozdějšího ředitele Obrazárny Moravského zemského muzea, čerpaly náměty z přírody a z rodného Boskovicka. Kromě výtvarných kvalit mají jejich díla význam také jako svědectví jednoho období kulturní historie města Tišnova.

Karel Krejčí, Oldřich Rosebaum: přátelství, osudy, výtvarná tvorba
do 11.2 2024
Podhorácké muzeum v Předklášteří


foto: Veronika Skálová, Otto Ballon Mierny, Muzeum Brněnska