Uměleckoprůmyslové muzeum slaví 150 let!

Clipboard01Celý letošní rok probíhají v Uměleckoprůmyslovém muzeu oslavy 150 let od jeho založení. Nově zrekonstruovaná budova, jež v roce 2021 získala nový koncept ART DESIGN FASHION, představuje pomyslnou výkladní skříň českých designérů a jejich produktů. Moravská galerie v Brně připravila několik událostí spojených s tímto jubileem.

První z nich je nová levitující výstava VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN, kterou mohou návštěvníci vidět až do 28. ledna 2024. Další z událostí je výstava Prvních třicet aneb od Světové výstavy ve Vídni po Prostřený stůl. Tato intervence ve Votivním sálu zrekapituluje prvních třicet let existence instituce prostřednictvím sbírkových předmětů pořízených z výstav, jež brněnské UMPRUM přímo pořádalo nebo se jich účastnilo. Rok plný oslav zakončí výstava Made by Fire, která do Uměleckoprůmyslového muzea doputuje přes Prahu až z Milána. Ta bude k zhlédnutí od 17. listopadu.

VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN

Od umyvadel přes židle až po katamarán. Přední architektonické a designérské duo Roman Vrtiška a Vladimír Žák v nové výstavě představuje výběr spoluprací se sedmi firmami. Vystavené produkty se vznáší Clipboard02v prostoru muzea pod světlíkem na černých kruhových platformách. Ve své tvorbě Vrtiška & Žák navazují na zlatou éru poválečného modernismu, období, kdy se kladl důraz na komplexní chápání navrhování a ve kterém tvůrci nedělali rozdíly mezi tak odlišnými úkoly, jako je návrh lžičky nebo mrakodrapu. V tomto smyslu jsou designéři ojedinělými představiteli své generace a na rozdíl od svých často velmi úzce vyprofilovaných vrstevníků dokáží na stejné úrovni řešit projekty mnoha odlišných měřítek a typologických zadání. Vizuální jazyk kreativního dua Vrtišky & Žáka je estetický, přitom nenápadný. Přirozeně zapadá do prostředí, vychází z člověka, z jeho pohybu, potřeb. Výstava je k vidění do konce ledna 2024.


Tmání

Až do 23. dubna mohou návštěvníci zažít virtuální realitu Tmání,Clipboard03 která zobrazuje autentické zážitky mladého člověka s depresí. Autobiografický animovaný film režiséra Ondřeje Moravce, výtvarnice Báry Anny Stejskalové a producentky Hany Blaha Šilarové, jenž nese podtitul Vykřičte své vnitřní démony, byl vybrán do soutěžní sekce Venice Immersive na MFF v Benátkách a nominován v kategorii nejlepší animovaný film v soutěži Český lev 2022. Vstupenky na určitý čas lze koupit přes GoOut nebo na pokladně UMPRUM.


Made by Fire

Energie a design. Křehkost a oheň. Přehlídka keramiky, porcelánu a skla od českých autorů poukazuje na aktuální společenské otázky, které hýbou světem. Clipboard04Jaká je budoucnost rukodělných řemesel v době energetické krize? Výstava upozorňuje na environmentální aspekty výroby, ekologii výroby v malých dílnách a velkých objemech i otázky funkčnosti. Koncept výstavy je spojením průmyslu, výrobců, umělců, vysokých škol a kulturních institucí, což vytváří prostor k tvorbě názorů a utváření veřejného prostoru na tuto problematiku. Projekt Made by Fire, který je během dubna vystavený na Triennale Milano, naleznou návštěvníci v říjnu na letošním Designbloku v Míčovně a pak od 17. listopadu v Uměleckoprůmyslovém muzeu.


Historie Uměleckoprůmyslového muzea

Monumentální historizující budova Uměleckoprůmyslového muzea byla na brněnské okružní třídě otevřena 17. února 1883. V té době Brno zažívalo nebývalý hospodářský,Clipboard05 kulturní i společenský rozmach. V průběhu 19. století se z něj stávalo moderní industriální velkoměsto a rychle se zotavilo z hluboké hospodářské krize 70. a 80. let. Vznik muzea souvisel i s dynamicky se rozvíjejícím průmyslem a průmyslovou revolucí. Vlivem strojové výroby začalo docházet k potlačení řemeslné výroby, a proto vznikala poptávka po založení takového typu muzea, které by adekvátně poukazovalo na řemeslnou výrobu. Uměleckoprůmyslová muzea vznikala na přelomu 18. a 19. století ve všech významnějších městech, např. ve Vídni, kterou se inspirovala i další města po stránce organizační a architektonické.

Historie Uměleckoprůmyslového muzea v Brně spadá do roku 1873, kdy bylo oficiálně založeno (sídlilo na Lažanském – dnešním Moravském – náměstí), nicméně v té době nemělo vlastní budovu. Clipboard06Od začátku se však počítalo s vytvořením nové samostatné budovy. Zájem kuratoria, které spravovalo Uměleckoprůmyslové muzeum, se proto obrátil na jiný pozemek v místech někdejšího městského opevnění – na prostor mezi Státní průmyslovou školou a vojenským cvičištěm na dnešní Husově ulici. Město navíc pozemek za účelem stavby chtělo věnovat bezplatně. Po problémech s vlastnictvím (část patřila městu, část armádě) byl však celý pozemek předán kuratoriu v roce 1880. A tak byla novostavba UMPRUMu otevřena až v roce 1883. Muzeum mělo shromažďovat doklady historické a dobové produkce a popularizovat je.

V roce 1945 následovala první celková rekonstrukce objektu, která měla zacelit válečné škody. Byla adaptována podle projektu Bohuslava Fuchse. Po válce byla provedena současně řada vnitřních vestaveb. Ve 20. století bylo muzeum zasaženo řadou necitlivých dostaveb a přestaveb a rovněž absence vhodných depozitů vyvolala migraci muzejního mobiliáře do prostoru, které byly původně přístupny veřejnosti. Poslední rekonstrukce byla dokončena roku 2021. Aktuální obnova je tak pokračováním původního dialogu, který svázal zákonitosti budovy s aktuální funkcí zprostředkování umělecké a sbírkotvorné činnosti.

(sal)
Foto: Archív MG