Nová kampaň DPMB hraje všemi barvami

4003320Do kolika let jezdí děti zdarma? Jak vyřídit slevu pro studenta? Za jaké zavazadlo se platí a za jaké ne? S takovými a mnoha dalšími dotazy se často setkávají pracovníci informační kanceláře Dopravního podniku města Brna. S orientací v nabízených službách i slevách pomohou cestujícím nové barevné brožurky z kampaně nazvané „Hrajeme všemi barvami".

„Každá skupina cestujících má svá specifika a potřebuje jiný typ informací. Proto jsme vydali několik jednoduchých brožurek. Každá skupina má svou barvu, proto název Hrajeme všemi barvami," představil kampaň generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Aktuálně jsou k dispozici letáčky pro následující kategorie - Cestující maminky s dětmi, Cestující děti 6-15 let, Žáci a studenti 15-26 let, Cestující 18+ mimo studenty, Cestující do 70 a 70+, Pojízdná vstupenka a Cestování se zavazadlem. Kampaň se bude postupně rozvíjet, doplňovat a při dotiscích aktualizovat.

Tematické letáčky mohou zájemci získat v informační kanceláři na Novobranské ulici a v infostánku na Joštově. Stejné informace lze nalézt i na www.dpmb.cz.

(red)

Foto: Archív DPMBZavazadlo

0625983