Teplárny pomáhají léčit světlem

VN svetlolecba 2015bBývalá strojovna výtahu ve Vojenské nemocnici se díky sponzorské pomoci Tepláren Brno změnila v příjemnou místnost, v níž lidé čerpají znovu energii a chuť do života. Po malé rekonstrukci, úpravě interiéru a instalaci potřebného vybavení totiž oddělení psychiatrie VN nabízí svým pacientům možnost léčby jasným světlem (Bright Light Therapy) čili světloterapii nebo fototerapii. Zjednodušeně řečeno: i když v místnosti nenajdete běžná okna, můžete si užít blahodárného jasu a světla jako za slunečního dne. „Jsme jedni z mála v Brně, kteří tuto možnost zájemcům nabízí, mimochodem od počátku letošního roku je proplácena i zdravotní pojišťovnou" uvedla primářka oddělení MUDr.Petra Tesaříková, „Teplárny Brno si lidé spojují především s dodávkami tepla a výrobou elektřiny.Jako společensky zodpovědná firma se však snažíme také v brněnských nemocnicích, které zásobujeme teplem, pomáhat i jinak," doplnil generální ředitel Tepláren Brno Ing.Petr Fajmon, MBA.

Základním principem světloterapie je intenzita světla 10 000 luxů, která je dostatečná mj.ke snížení hladiny melatoninu (spánkového hormonu) a naopak zvýšení hladiny látek, které umožňují aktivní den. „Působení světla zbaveného UV záření nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky, ale dokáže velmi kladně ovlivnit a synchronizovat biologické rytmy člověka, zlepšit jeho tělesné funkce i duševní pohodu. Víme, že nedostatek slunečního svitu naopak působí depresivně, lidé jsou unavenější, nesoustředění a nemají chuť do života," přiblížila dr.Tesaříková.

Léčba jasným světlem je ve Vojenské nemocnici určena nejen hospitalizovaným, ale i ambulantním pacientům. Prospěšná je nejen jako podpůrná terapie při léčbě depresí, ale pomáhá řešit hlavně sezonní afektivní poruchy, které se nejvíce vyskytují na podzim a v zimě, po celý rok je vhodná opět jako přídavná léčba k nápravě poruch spánku, a to i při tzv.jet-lag syndromu po přeletech časových pásem. Ideální aplikace podle lékařů spočívá v třicetiminutových sezeních po tři týdny nepřetržitě nejlépe časně po probuzení, není problém však světlo aplikovat i později. Jen večerní sezení by mohla naopak biorytmy narušit. V rámci prevence pak stačí docházet zhruba dvakrát, třikrát týdně.

Teplárny Brno podporují brněnské zdravotnictví cíleně od roku 2010. I letos poputují sponzorské dary do většiny nemocnic v Brně, například k lékařům Masarykova onkologického ústavu, do Fakultní nemocnice Brno či do obou městských nemocnic. Sami zdravotníci si vždy určí, na co dar využijí a co by si vzhledem k omezeným rozpočtům jinak nemohli dovolit.

(red)

Foto: Archív TB