Zbroušení kolejí sníží hluk a vibrace v okolí

Souprava VarioHluk a vibrace z tramvajové dopravy, které jsou zejména v obydlených oblastech velmi nepříjemné, vznikají jednak kontaktem mezi koly tramvaje a kolejnicí a jednak chvěním kolejnice při jízdě vozidla. „Ke snížení hluku a vibrace při jízdě tramvají přispívá pravidelná údržba tratí. Během letních měsíců proto zbrousíme kolejnice na ulicích, kde je velký provoz. Aby se opravy cestujících nedotkly, protože letních výluk už je i tak dost, budou pracovníci koleje brousit v noci," uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Při jízdě tramvajových souprav vznikají rovněž vibrace, které se přenáší z tramvajového svršku do podloží a následně do bezprostředního okolí. Snížení, případně odstranění hlukové zátěže a vibrace z tramvajové dopravy lze dosáhnout vkládáním protihlukových prvků při rekonstrukcích, ale i efektivní údržbou a včasnými opravami tramvajových tratí rozšířenými
o protihluková opatření. „Jedná se především o včasnou výměnu provozem opotřebených kolejnic a kolejových konstrukcí, navařování kolejnic a kolejových konstrukcí, broušení vlnkovitosti kolejnic a periodickou úpravu geometrické polohy koleje strojní podbíječkou," vysvětlil technický ředitel DPMB Jaromír Holec.
Od pondělí 20. července proto DPMB začal s odstraňováním vlnkovitosti na tratích v ulicích Cejl, Merhautova, Táborská, Lidická, Štefánikova, Palackého třída, Veveří a Údolní. „Jde
o ulice, na kterých je intenzivní provoz, proto jsme se rozhodli pro noční režim oprav. Obyvatelům dotčených ulic se chceme omluvit za dočasné nepohodlí. Po opravě se ale hlučnost a vibrace sníží a navíc nebudeme muset přerušit dopravní obslužnost," dodal Miloš Havránek.
Kvůli hluku například v ulicích Údolní, Merhautova nebo Táborská zaznamenal DPMB i několik stížností od občanů. Může za to právě zmíněná vlnkovitost tramvajové tratě, která bude broušením odstraněna. Opravy potrvají zhruba do poloviny srpna. (red)