Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

kareta-zelena01Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat poslední potřebné povolení projektu Kura Kura na záchranu ohrožených želv v Indonésii.

Projekt Kura Kura – zachraň želvu, který byl zahájen v roce 2006, může pokračovat další etapou, ve které proběhne dostavba, vybavení a zahájení činnosti rehabilitačního centra na ochranu ohrožených želv Indonésie na ostrově Nusa Penida. Nositelem projektu je Unie českých a slovenských zoologických zahrad, hlavním účastníkem Zoo Brno a pertnerem v Indonésii je nadace Yayasan Kura Kura Nusa Penida. Podle zásad WAZA /Mezinárodní organizace zoologických zahrad a akvárií/ by zoologické zahrady měly přispívat k záchraně ohrožených druhů nejen formou ex situ, t.j. vytvářením pojistných populací ohrožených druhů v lidské péči, ale podílet se také na projektech in situ, t.j. záchraně chovaných ohrožených druhů i v místech jejich původního výskytu. „Jsem rád, že po devíti letech od zahájení projektu se nám podařilo získat poslední důležité povolení od indonéských úřadů a po nezbytných opravách již vybudovaného centra ve vesnici Toyapakeh můžeme začít opravdu pomáhat v záchraně želv. Budeme úzce spolupracovat s pracovníky BKSDA v Denpasaru na Bali zajišťujících konfiskaci pašovaných mořských želv, které jsou většinou ve velmi špatném stavu a s četnými povrchovými i hlubokými poraněními. Následně jim bude poskytnuta vetrinární péče, po nezbytně nutnou dobu zůstanou v rehabilitační části základny a po vyléčení budou vypuštěny do moře.", řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Odbornou činnost zajistí jeden indonéský veterinář, pomáhat mu bude jeden technický pracovník a na chodu základny se budou podílet také dobrovolníci z řad studentů veterinární medicíny české i indonéské strany. Rehabilitační centrum by mělo sloužit také jako osvětové a vzdělávací centrum pro děti, pedagogy a zahraniční návštěvníky této oblasti.

Nositel projektu v ČR:
Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Hlavní účastník projektu v ČR:
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Průběh projektu:

2006
- Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal osvědčení pro Zoo Brno na období od 10. 9. 2006 do 10. 8. 2009 na konání veřejné sbírky za účelem: „Vybudování vzdělávacího centra pro obyvatele Indonésie i zahraniční turisty na ostrově Nusa Penida, Indonésie. Vzdělávání turistů, dětí v místních školách i obyvatel vesnic, výchova a příprava místních ochránců přírody. Vybudování záchranné stanice pro zabavené želvy z nelegálních obchodů."

2007
- Zahájení projektu – úklid pozemku a uzavření Smlouvy o sdružení mezi nadací Yayasan Kura-Kura Nusa Penida a Unií českých a slovenských zoologických zahrad. Účelem sdružení je spolupráce na vybudování, provozování a organizace edukačního centra a také na ochraně ohrožených želv Indonésie a jejich následné reintrodukci do volné přírody.
- Dotace MŽP ČR ve výši a 182 000 Kč

2008
- Uzavření Smlouvy o použití částečného výtěžku veřejné sbírky ke stanovenému účelu mezi nadací Yayasan Kura-Kura Nusa Penida a Zoologickou zahradou města Brna, příspěvkovou organizací a Unií českých a slovenských zoologických zahrad na „vybudování, provozování a organizaci edukačního centra a ochranu ohrožených želv Indonésie a jejich následnou reintrodukci v rámci projektu."-
- Zahájení výstavby oplocení areálu a 12 karanténních bazénů, kde bude probíhat „záchranná fáze" odchovu mladých, zraněných či nemocných zvířat
- Odeslání části výtěžku veřejné sbírky ve výši 150 000 Kč
- Zahájení výstavby vzdělávacího střediska, ubytování pro pracovníky stanice, laboratoří a technického zázemí
- Odeslání části výtěžku veřejné sbírky ve výši 110 000 Kč

2009
- Dokončení výstavby záchranného a vzdělávacího střediska, ubytování pro pracovníky stanice a technického zázemí.
- Odeslání části výtěžku veřejné sbírky ve výši 175 000 Kč
- 5. srpen 2009 slavnostní otevření záchranné stanice a vzdělávacího centra

2009 – 2014 Probíhala jednání o získání povolení od indonéských úřadů na provozování Rehabilitačního centra na ostrově Nusa Penida

2014
V listopadu Zoo Brno a nadace Yasan Kura-Kura Nusa Penida získala povolení na manipulaci se zvířaty Indonésie od BKSDA (Balai Konservasi Sumber Dava Alam), Nature Conservation Agency, Indonesia

2015
Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal osvědčení pro Zoo Brno na období od
1. 2. 2015 do 1. 2. 2018 na konání veřejné sbírky za účelem: „Dostavba, vybavení a zahájení činnosti rehabilitačního centra zvířat, především na ochranu ohrožených želv Indonésie, ve středisku vybudovaném na ostrově Nusa Penida".

Příspěvek na projekt Kura Kura můžete zasílat na účet 267825941/0300.