Bioskop láká děti k vědě

picture 179Přitáhnout děti především k přírodovědným oborům, netradičně, zábavně a aktivně. To jsou hlavní principy vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity Bioskop. „Řídíme se čínským příslovím: Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si.Vyzkoušet a pochopit. Bioskop pomáhá vidět věci, o kterých jsme nevěděli, nebo nám umožní vnímat je pod jiným úhlem pohledu. Proto nabízíme žákům a studentům už od šesti let možnost prakticky si vyzkoušet věci, na které není ve škole čas, nebo jsou příliš náročné na pomůcky," uvedl předseda vědecké rady Bioskopu Lumír Krejčí.

Bioskop nabízí základním a středním školám kurzy zaměřené na různá témata z oblasti biologie a chemie s praktickou prací v laboratoři již od začátku školního roku 2013/14. Za dobu své existence centrum uskutečnilo přes 200 kurzů, kterými prošlo téměř 4000 účastníků. Nově nyní pro děti od 12 let navíc centrum v březnu otevře nový vědecký kroužek. Děti se budou scházet pravidelně ve špičkově vybavené laboratoři přímo v Univerzitním kampusu Bohunice a tématem jejich bádání pod vedením zkušených lektorů bude člověk. Mezi další novinky pak patří speciální kurzy pro veřejnost, které si i přes tematické (např. velikonoční) zaměření zachovají vědecký charakter. Centrum dále plánuje kurzy pro firmy jako možnost teambuildingu.

Speciální program pro žáky i učitele připravil Bioskop i pro jarní prázdniny. Na týden od 23. února do 1. března nabízí čtyři jednodenní kurzy pro děti od 8 let a od 12 let a jeden kurz pro pedagogy. Dětem kurzy umožní odhalit tajemství světa buněk a kurz pro pedagogy se zaměří na metodu PCR (polymerázová řetězová reakce) a její využití.

(red)
Foto: Archív MUNI