Nesvítí? Zavolejte a můžete se těšit i na výhru

7705600Mnozí si jen zanadávají. Naštěstí je však dost takových, kteří neváhají a nesvítící nebo vandaly poškozenou lucernu veřejného osvětlení nahlásí na bezplatnou linku Technických sítí Brno. Většina poruch na veřejném osvětlení se sice okamžitě zobrazuje díky propracovanému monitoringu pracovníkům na dispečinku Technických sítí, přesto jsou i informace od občanů velmi důležité a pomáhají urychlovat opravy. V loňském roce upozornilo na závady na veřejném osvětlení bezmála tisíc volajících. I proto se Brno může chlubit tím, že tzv. nesvítivost se pohybuje kolem jednoho procenta ze 40 tisíc obhospodařovaných světelných míst v moravské metropoli.

„Snažíme se tak naplňovat vizi naší společnosti. „Sloužíme" Brňanům i městu a naším úkolem je zajistit, aby veřejné osvětlení fungovalo co nejlépe. Kontakt s obyvateli je tak pro nás velmi důležitý. I díky oznámením od občanů se nám daří opravovat závady a odstraňovat následky vandalismu ve velmi krátkých lhůtách," uvedl generální ředitel společnosti Technické sítě Brno Jaromír Machálek. Pracovníci TSB odstraní ročně okolo 3500 poruch na zařízení veřejného osvětlení.

Bezplatnou telefonní linku s číslem 800 100 312 pro nahlášení poruch veřejného osvětlení, kterou mohou využívat Brňané po sedm dnů v týdnu čtyřiadvacet hodin denně, provozují Technické sítě Brno již déle než deset let. A i když má společnost na základě smlouvy s městem Brnem k odstranění závady lhůtu do pěti dnů od jejího nahlášení, většinou se je daří opravit dříve – v průměru do tří dnů. „I to je zásluhou těch, kteří nám závady hlásí. Dozvíme se totiž o nich často takřka ihned poté, co některá lucerna vzala za své třeba po řádění vandalů, a můžeme je opravit. Proto jsme hledali způsob, jak odměnit ty, kteří nejsou lhostejní k dění kolem sebe," upřesnil generální ředitel TSB. Zhruba od roku 2007 proto každé čtvrtletí ve společnosti vylosují tři z volajících, kteří se dál zúčastní losování v „kole štěstí" o ceny.

(sal)

Foto: Archív TSB a Šaliny