Technické sítě Brno: Informace jsou v bezpečí

dispecink11Technické sítě Brno, a.s., jako vůbec první společnost statutárního města Brna získaly certifikát systému řízení informační bezpečnosti ISO/IEC 27001:2005. Certifikát vydala akreditovaná společnost TAYLLOR & COX s.r.o., na základě náročného auditu, který TSB, a.s., úspěšně absolvovaly na konci loňského roku. Získáním akreditace se TSB, a.s., zařadily mezi úzkou skupinu subjektů, které dokážou řídit bezpečnost svých informací na velmi vysoké úrovni a s patřičným důrazem. „Politika bezpečnosti je součástí naší celofiremní strategie. Certifikát je pro nás velmi důležitý i proto, že jsme správci metropolitní sítě, umožňující vzájemné datové propojení důležitých uzlových bodů města," zdůraznil generální ředitel společnosti TSB Jaromír Machálek. Klienti TSB tak mají jistotu, že důvěrnost jejich informací zůstane zachována a TSB učiní vše, aby data ochránila před nechtěnou či neoprávněnou úpravou a zásahy neoprávněných osob, ale aby byla vždy dostupná oprávněným uživatelům.

Systém řízení informační bezpečnosti komplexně pokrývá celé fungování společnosti a týká se všech jejích aktivit. Nastavení a dodržování systému ISMS (Information security management system) poskytuje záruku bezpečnosti pro pracovníky i partnery společnosti.
Kombinací směrnic, systémových, fyzických a IT opatření jsou chráněny nejen informace v elektronické podobě, ale také veškerá další informační aktiva společnosti včetně klíčových znalostí a přístupu do zařízení a prostor společnosti.

(sal)

Foto: Archív TSB