Nesvítící lucerny opět září do tří dnů

IMG 4252Nesvítí? I když pracovníci Technických sítí Brno vyjíždějí k více než třem tisícům poruch na veřejném osvětlení ročně, odstraňovat poruchy se jim daří bez zbytečných průtahů. Za loňský rok se tak Brno může pochlubit na rozdíl od jiných velkých měst tím, že takzvanou nesvítivost se podařilo udržet pod hranicí jednoho procenta. „Ze zhruba 40 tisíc obhospodařovaných světelných míst činí nesvítivost za rok 2013 přesně 0,52 procenta. Podle smlouvy se statutárním městem Brnem máme udržovat nesvítivost do 3 procent, proto jsme o to raději, že se nám již několik let daří dosahovat výrazně lepší výsledky," uvedl generální ředitel TSB Jaromír Machálek.

Nesvítivost kontrolují pracovníci TSB ve spolupráci se zástupci radnic brněnských městských částí průběžně po celý rok. Při nočních kontrolách se vyhodnocuje počet nesvítících svítidel v porovnání k počtu těchto světelných bodů instalovaných v dané městské části. Následně je vyhodnocena nesvítivost v dané oblasti a poté v celém Brně.

Běžné závady na veřejném osvětlení mají pracovníci TSB odstraňovat do pěti pracovních dnů. „Dlouhodobě se však našim technikům daří opravovat závady nejdéle do tří dnů," upřesnil generální ředitel TSB Jaromír Machálek. Už více jak deset let provozují TSB bezplatnou telefonní linku 800 100 312 pro nahlášení poruch veřejného osvětlení – volat lze po sedm dnů v týdnu čtyřiadvacet hodin denně.

Společnost Technické sítě, a.s., má ve své správě a údržbě veřejné osvětlení předané Magistrátem města Brna, a to na celém území moravské metropole, s výjimkou nasvětlení dálničních přivaděčů. Po zásadní modernizaci osvětlovacích těles, s průměrným instalovaným příkonem do 100W/ svítidlo, patří Brno k nejúspornějším městům v tuzemsku, s nejefektivnějším centrálním ovládáním zapínacích rozváděčů svého druhu.

Společnost TSB, a.s., má ve své správě a údržbě 39 878 kusů světelných míst, s více jak 41 000 svítidel veřejného osvětlení a 409 kusů slavnostního osvětlení.

(sal)
Foto: Archív Šalina