Namísto dnů minuty. Rakovinu léčí šetrněji a rychleji

Snímek 033Mnohem šetrněji a rychleji léčí nyní některé druhy rakoviny odborníci Masarykova onkologického ústavu v Brně. S pomocí speciálních přístrojů, které ústav zakoupil díky sponzorskému daru dodavatele zemního plynu, společnosti SPP CZ, mohou například při léčbě karcinomu děložního čípku či některých nádorů prsu užívat takzvané vnitřní ozáření (brachyradioterpaii).

„Jedná se o léčebnou metodu, při které se zdroj ionizujícího záření umísťuje přímo do nádoru nebo k jeho těsné blízkosti. Většinou doplňuje zevní ozařování," vysvětlil lékař Pavel Šlampa. Hlavní výhodou BRT je možnost aplikace vyšších dávek záření v místě původního uložení nádoru nebo v nádoru samotném. Záření při této metodě neprochází přes kůži a další podkožně uložené tkáně a orgány.

Nejvíce je brachyradioterapie využívána v léčbě gynekologických nádorů, dále v léčbě nádorů jícnu, průdušek, prsu, penisu aj.

KRO má největší zkušenostiSnímek 049 s brachyterapií u karcinomu děložního čípku. V minulých letech se také podílela na významné evropské studii ozáření lůžka nádoru prsu samostatnou brachyterapií bez ozáření celého prsu zevní radioterapií. „Touto metodou se např. u nádoru prsu zkrátí doba léčby zářením po operaci v indikovaných případech (časná stadia onemocnění) ze 7 týdnů na 1 týden bez rizika poškození kůže, tedy výsledkem je i výborný kosmetický efekt," doplnil Šlampa. Tuto léčbu provádí pouze dvě až tři pracoviště v republice.

Ročně je provedeno na Klinice radiační onkologie MOÚ asi 400 výkonů brachyterapií u více než stovky pacientů.

Text: red, foto: Archív MOU