Špilberk připomene bombardování Brna

A629 842V pondělí 25. srpna uplyne 70 let od prvního ze série bombových útoků na Brno na sklonku druhé světové války. V den tohoto výročí Muzeum města Brna zahajuje na Špilberku výstavu Letecká válka – cíl Brno, která připomene průběh i neblahé důsledky bombardování Brna. Součástí zahájení bude rovněž setkání pamětníků těchto tragických událostí.

„Rádi bychom na vernisáž výstavy pozvali přímé účastníky bombardování, ty, jejichž vzpomínky jsou pro dnešní generace zdrojem cenných informací a doplňují holá historická fakta o skutečné lidské příběhy," uvádí k setkání ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian. „Je to příležitost k společnému vzpomínání, ale samozřejmě také k uctění památky těch, kteří při bombových náletech přišli o to nejcennější – o svůj život," dodává.

Pamětníci bombardování nejsou sdruženi v žádné organizaci, není tedy jednoduché je oslovit. Muzeum města Brna proto prosí o pomoc média a veřejnost. „Znáte-li někoho ve své rodině či okolí, kdo zažil bombardování Brna v letech 1944 až 1945 či byl jeho přímým svědkem, povězte mu o tomto setkání. Informace o akci jsou dostupné na webových stránkách, bližší informace rádi poskytneme také na telefonním čísle 542 123 675," vyzývá Pavel Ciprian. Setkání pamětníků začne v 15:30 na malém nádvoří hradu Špilberku. K dopravě na hrad lze využít autobus MHD linky č. 81, který odjíždí v 15 hodin ze zastávky Česká.

Záštitu nad setkáním i nad celou výstavou převzal primátor statutárního města Brna Roman Onderka, který by se měl setkání také účastnit, pokud mu to časové možnosti dovolí. Pro účastníky je připraveno drobné občerstvení a krátké hudební vystoupení skupiny Melody Gentlemen, která se zaměřuje na českou hudbu 30. a 40. let. Přítomní pamětníci budou mít také jaké první možnost zhlédnout celou výstavu, která bombardování připomíná prostřednictvím dobových artefaktů, fotografií i videozáznamů. Mladším návštěvníkům pak pomůže zprostředkovat autentický zážitek maketa protileteckého krytu s reálnými zvuky leteckého náletu a bombardování.

Na velkoplošné dotykové obrazovce bude na vernisáži rovněž poprvé veřejnosti prezentována webová aplikace, která na aktuální mapě města Brna zobrazuje přehled míst dopadů leteckých pum. Na připojených fotografiích si uživatelé mohou prohlédnout podobu zasažených lokalit těsně po náletech. Vznik aplikace iniciovalo Muzeum města Brna, na její tvorbě pak spolupracovalo s Archivem města Brna a řadou předních válečných historiků. Aplikace patří do skupiny map Internetové encyklopedie dějin Brna a náklady na její realizaci zajistil Magistrát města Brna. Technické zabezpečení aplikace, stejně jako celého Geografického informačního systému města, obstarala společnost T-mapy. Aplikace bude stabilní součástí výstavy, která trvá až do 2. listopadu. Dostupná bude rovněž její mobilní verze.

Nálety na Brno trvaly od srpna 1944 až do osvobození v dubnu 1945, město nejprve čelilo náletům letectva amerického, později sovětského. Zasaženo bylo přes 2 000 domů, bez střechy nad hlavou se ocitlo téměř 6 tisíc lidí. Nálety na dlouhou dobu poznamenaly tvář města, dodnes jsou po nich patrné stopy v podobě stavebních proluk či poničených fasád. Především však bombardování tragicky zasáhlo do osudu mnoha rodin, neboť si vyžádalo na 700 lidských životů. Nejen jako memento současníkům ale také památce všech obětí je výstava věnována.

(red)